Canoanele Sfintilor de peste an

mai 19, 2012

FELURI DE SFINȚI – O SORTARE DUPĂ OCUPAȚIILE LOR (LUNA IUNIE)

Filed under: iunie — pr. ciprian @ 5:31 am

CUVIOȘI (CĂLUGĂRI)

ERASM DIN HERMELIA  AHRIDULUI (02 IUN)

ATANASIE, FĂCĂTORUL DE MINUNI (03 IUN)

PAPOS (03 IUN)

IOAN AL MONAGRIEI (04 IUN)

ALONIE (04 IUN)

ILARION CEL NOU AL DALMATIEI (06 IUN)

ATAL, FĂCĂTORUL DE MINUNI (06 IUN)

ANUV, PURTĂTORUL DE SEMNE (06 IUN)

FOTAS (06 IUN)

STEFAN (07 IUN)

ANTIM (07 IUN)

ATRE (8 IUN)

NAUCRATIE (8 IUN)

CHIR (09 IUN)

CANID (10 IUN)

TEOFAN, CE S-A CĂLUGĂRIT DIN VĂDUVIE (10 IUN)

ONUFRIE EGIPTEANUL (12 IUN)

PETRU ATHONITUL (12 IUN)

ZINON (12 IUN)

IULIAN DIN LIVA LUI DAGAT (12 IUN)

IACOV, CEL CE SE ÎNCHINASE DIAVOLULUI (13 IUN)

NIFON DIN ATHOS †1330 (14 IUN)

ORTISIE (15 IUN)

IERONIM FERICITUL (15 IUN)

PIOR (17 IUN)

ERASM (18 IUN)

LEONTIE DIN MREA LUI SF. DIONISIE, IZVORÂTORUL DE MIR (18 IUN)

ZINON (19 IUN)

PAISIE CEL MARE (19 IUN)

DIONISIE ATHONITUL CTITORUL  ȘI DOMETIE, PURTĂTORUL DE DUH (25 IUN)

PROCOPIE †1811 (25 IUN)

DAVID DIN TESALONIC (26 IUN)

ANTION (26 IUN)

SAMSON, PRIMITORUL DE STRĂINI (27 IUN)

LUCA PUSTNICUL (27 IUN)

SERGHIE MAGISTRUL, CTITORUL MRII MAICII DOMNULUI DIN NICOMIDIA (28 IUN)

ULCHIAN (28 IUN)

MAGNU (28 IUN)

 

MĂRTURISITORI

HRISTOFOR DIN ROMA (05 IUN)

 

CÂNTĂREȚI (MUZICIENI)

 

CUVIOASE (CĂLUGĂRIȚE)

IERIA (03 IUN)

SOFIA (04 IUN)

SEVASTIANA (07 IUN)

MELANIA (08 IUN)

IULITA (14 IUN)

FEVRONIA (25 IUN)

LEONIDA, LIVIA ȘI EVTROPIA (25 IUN)

 

IERARHI (EPISCOPI)

NICHIFOR MĂRTURISITORUL AL CONTANTINOPOLULUI (02 IUN)

MITROFAN AL CONTANTINOPOLULUI (04 IUN)

DOROTEI AL TIRULUI (05 IUN)

TEODOT AL ANCIREI (07 IUN)

CHIRIL AL ALEXANDRIEI (09 IUN)

ALEXANDRU AL BRUSEI (09 IUN)

TIMOTEI AL PRUSEI (10 IUN)

APOLON ȘI ALEXIE AI BITANIEI (10 IUN)

TRIFILIE AL LENCUSIEI CIPRULUI (13 IUN)

ANTIPATRU AL VOSTRILOR (13 IUN)

EVLOGHIE AL ANTIOHIEI (13 IUN)

METODIE AL CONTANTINOPOLULUI (14 IUN)

CHIRIL AL GORTINEI DIN CIPRU (14 IUN)

AUGUSTIN FERICITUL AL HIPPONEI (15 IUN)

TIHON AL AMATUNDEI DIN CIPRU (16 IUN)

MARCU AL APOLONIADEI (16 IUN)

FILONID AL CURIEI (17 IUN)

METODIE AL PATARELOR (20 IUN)

CALIST AL CONSTANTINOPOLULUI (20 IUN)

TERENTIE AL ICONIEI (21 IUN)

EUSEBIE AL SAMOSATELOR (22 IUN)

IOAN AL GOȚIEI (26 IUN)

DONAG AL LIBIEI (28 IUN)

GHELASIE DE LA RÂMEȚ (30 IUN)

 

PREOȚI

ANTONIE (21 IUN)

ARISTOCLEU (23 IUN)

EUSTOHIE (23 IUN)

PIERIE DIN ANTIOHIA (27 IUN)

 

DIACONI

ISAVRU (17 IUN)

DIMITRIAN (23 IUN)

ATANASIE ANAGNOSTUL (23 IUN)

 

OSTAȘI

IOAN OSTAȘUL (12 IUN)

 

MEȘTEȘUGARI

 

NEGUSTORI (COMERCIANȚI)

 

PROSTITUATE CONVERTITE

PANSEMNIA, CONVINSĂ DE SF. TEOFAN (10 IUN)

 

COPII

 

ADOLESCENȚI (ELEVI)

HARITA FECIOARA (01 IUN)

ACHILINA (13 IUN)

IULIAN DIN CILICIA (21 IUN)

ANASTASIE (21 IUN)

 

TINERE (STUDENTE)

PAULA FECIOARA (03 IUN)

POTAMIANI (07 IUN)

CALIOPIA (08 IUN)

TECLA, MARIAMNI, MARTA, MARIA ȘI ENATA (9 IUN)

GRAVS (15 IUN)

AGRIPINA (23 IUN)

 

FEMEI (DOAMNE)

ZENAIDA, FĂCĂTOAREA DE MINUNI, ESIA ȘI SOSANA, UCENIȚELE SF. PANGRATIE AL TAVROMENIEI (07 IUN)

ANTONINA (12 IUN)

 

BUNICI

 

AVOCAȚI (RETORI)

 

FILOSOFI

IUSTIN (01 IUN)

 

VRĂJITORI (CONVERTIȚI)

LUCHILIAN (03 IUN)

FAMILII

ZAHARIA, ELISABETA ȘI FIUL LOR, SF. IOAN BOTEZĂTORUL (24 IUN)

MARCHIE ȘI MARCHIA (27 IUN)

 

FRAȚI

7 FRAȚI, CONVERTIȚI PRIN SF. IULIAN (21 IUN)

ORENTIE, FARNACHIE, EROS, FIRM, FIRMIN, CHIRIAC ȘI LONGHIN (25 IUN)

 

UN PĂRINTE CU COPII

MAICA ȘI 3 COPIII AI EI (02 IUN)

ANA CU FIUL IOAN (13 IUN)

VASILISA ȘI CHELSIE, FIUL EI, ÎNVIAT DIN MORȚI DE SF. IULIAN  (21 IUN)

IULIANI ȘI FIUL EI SATORNIN (22 IUN)

EUSTOHIE PREOTUL, NEPOTUL SĂU GAIE ȘI FIII SĂI LOLIA, PROV ȘI URBAN (23 IUN)

 

PROOROCI (PROFEȚI)

ELISEI (14 IUN)

AMOS (15 IUN)

NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL (24 IUN)

ZAHARIA ȘI ELISABETA (24 IUN)

 

REGI (STĂPÂNI / PATRONI)

ZINON ȘI SLUGA SA ZINAS DIN FILADELFIA ARABIEI (22 IUN)

 

DOCTORI (MEDICI) / TAUMATURGI (FĂCĂTORI DE MINUNI)

CHIR DIN ALEXANDRIA ȘI IOAN DIN EDESA (28 IUN)

PAVEL DOCTORUL (28 IUN)

 

SINGURI (MUCENICI)

FIRM (01IUN)

TESPESIE (01 IUN)

DIMITRIE, NOU MUCENIC DIN FILADELFIA †1657 (02 IUN)

IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA †1332 (02 IUN)

CONON DIN ROMA (05 IUN)

MARCU CEL NOU DIN HIO †1801 (05 IUN)

CHELASIE (06 IUN)

LICARION (07 IUN)

NICANDRU CEL NOU (8 IUN)

MARCU (8 IUN)

TEOFAN CEL NOU †1559 (8 IUN)

ANANIA (09 IUN)

NEANISI, PREAÎNȚELEPTUL MUCENIC (11 IUN)

DIODOR DIN EMESA (13 IUN)

DULA (15 IUN)

NARSI (15 IUN)

FORTUNAT (15 IUN)

ETERIE (18 IUN)

ZOSIMA (19 IUN)

ASINGRIT (19 IUN)

AFRODISIE DIN CILICIA  (21 IUN)

IULIAN EGIPTEANUL SAU LIVEANUL (21 IUN)

NICHITA NISIREANUL †1732 (21 IUN)

POMBIAN (22 IUN)

GALATION (22 IUN)

SIMEON MUCENICUL (25 IUN)

ANECT (27 IUN)

PAPIA (28 IUN)

MACHEDONIE (28 IUN)

MOISE, CEL DEPĂRTAT DE LUME (28 IUN)

MELITON (30 IUN)

PETRU DIN SINOPI (30 IUN)

MIHAIL GRĂDINARUL DIN ATENA †1770 (30 IUN)

 

 PRIETENI / TINERI

IUST, IUSTIN, HARITON, HARITA FECIOARA, EVELPIST, IERAX, PEON ȘI VALERIAN (01 IUN)

IPATIE, PAUL, DIONISIE ȘI CLAUDIE (03 IUN)

MARCHIAN, NICANDRU, IPERECHIE, APOLON, LEONID, ARIE, GHEORGHE, SELNENIAD, IRINEU ȘI PAMVON (05 IUN)

TARASIE ȘI IOAN (07 IUN)

NICANDRU ȘI MARCHIAN (08 IUN)

ALEXANDRU ȘI ANTONINA (10 IUN)

TEOPEMPT ȘI 4 PRIETENI AI SĂI (11 IUN)

MANUIL, SAVEL ȘI ISMAIL (17 IUN)

ISAVRU, INOCHENTIE, FELIX, ERMIA ȘI PEREGRIN (17 IUN)

LEONTIE, IPATIE ȘI TEODUL (18 IUN)

 

FĂRĂ NUME CUNOSCUTE

38 DE MUCENICI PRIN FIERBERE (02 IUN)

20.000 DE MUCENICI CONVERTIȚI PRIN SF. ERASM (02 IUN)

5 SFINTE FECIOARE ȘI CELELALTE DIMPREUNĂ CU ELE (06 IUN)

3 MUCENIȚE DIN HIO (09 IUN)

10.000 DE MUCENICI (13 IUN)

5 MUCENICI DIN NICOMIDIA (16 IUN)

40 DE MUCENICI ROMANI ARȘI (16 IUN)

2 MUCENICI ARȘI ÎN CIPRU (18 IUN)

2 SIHAȘTRI (20 IUN)

2 TINERI RĂSTIGNIȚI (28 IUN)

70 MUCENICI DIN SCHITOPOLIS (28 IUN)

3 MUCENICI DIN GALATIA (28 IUN)

 

FUNCȚIONARI

20 DE PĂZITORI DE TEMNIȚĂ CONVERTIȚI PRIN SF. IULIAN (21 IUN)

PANAGHIOT CHESARINEANUL (24 IUN)

SERGHIE MAGISTRUL, CTITORUL MRII MAICII DOMNULUI DIN NICOMIDIA (28 IUN)

 

APOSTOLI (CEI 12, CEI 70, MIRONOSIȚELE  ȘI ALȚII DIMPREUNĂ CU EI)

MARIA ȘI MARTA, SURORILE SF. LAZĂR (04 IUN)

VARTOLOMEU ȘI VARNAVA (11 IUN)

AHAIC (15 IUN)

ȘTEFANA (15 IUN)

IUDA TADEU SAU LEVEU, FIU AL LUI IOSIF, LOGODNICUL MAICII DOMNULUI (19 IUN)

IOANA MIRONOSIȚA (27 IUN)

PETRU ȘI PAVEL (29 IUN)

SOBORUL CELOR 12 SFINȚI APOSTOLI ȘI ALȚII DIMPREUNĂ CU EI: ANDREI, IACOV, IOAN, FILIP, TOMA, VARTOLOMEU, MATEI, IACOV ALFEU, SIMON, TADEU, MATIA, IACOV, FRATELE DOMNULUI, SIMEON, VARNAVA, MARCU, LUCA, FILIP DIACONUL, ANANIA, JUST, ȘTEFAN, PROHOR, NICANOR, PARMENA DIACONII (30 IUN)

 

PĂRINȚI APOSTOLICI

 

 

SFINȚII PĂRINȚI AI SINOADELOR (SOBOARELOR) ORTODOXE

 

CIOBANI (PĂSTORI)

LEONTIE (18 IUN)

 

EVENIMENTE SFINTE

IZBĂVIREA UNOR CREȘTINI DE COTROPITORI (05 IUN)

ADUCEREA SAU MUTAREA MOAȘTELOR SF. TEODOR STRATILAT DIN HERACLEEA ÎN EVHAITA (08 IUN)

POMENIREA SF. ARH. GAVRIILE LA CHILIA ADIN A MRII PANTOCRATOR DIN ATHOS (11 IUN)

PUNEREA SAU ÎMBRĂCAREA VEȘMINTELOR SFINȚILOR LUCA, ANDREI, TOMA APOSTOLII, ELISEI PROOROCUL ȘI LAZĂR MUCENICUL, ÎN BISERICA SFINȚILOR APOSTOLI DIN CONSTANTINOPOL (20 IUN)

ÎNFRÂNGEREA ASUPRITORILOR CETĂȚII CONSTANTINOPOLULUI (25 IUN)

POVESTIREA EPISCOPULUI SINESIE AL CIRENEI DESPRE EVAGRIE FILOSOFUL  (27 IUN)

 

 

Reclame

mai 15, 2012

FELURI DE SFINȚI – O SORTARE DUPĂ OCUPAȚIILE LOR (LUNA MAI)

Filed under: mai — pr. ciprian @ 5:14 pm

CUVIOȘI (CĂLUGĂRI)

EFTIMIE, IGNATIE ȘI ACACHIE (01 MAI)

IORDAN, FĂCĂTORUL DE MINUNI (02 MAI)

PETRU, FĂCĂTORUL DE MINUNI (03 MAI)

ILARION, FĂCĂTORUL DE MINUNI (04 MAI)

NICHIFOR, STAREȚUL MIDICHIEI (04 MAI)

NICHIFOR ATHONITUL – CITAT ÎN FILOCALIE (04 MAI)

MAMANT, PAHOMIE SI ILARION (06 MAI)

IOAN PSIHAITUL (07)

ARSENIE CEL MARE (08 MAI)

LAVRENTIE (10 MAI)

NICHIFOE DIN EFES (13 MAI)

EFTIMIE CEL NOU, CTITORUL MRII IVIRON DIN ATHOS, CU SF. IOAN IVIRITUL, TATĂ SF. EFTIMIE CEL NOU SI CU SF. GHEORGHE IVIRITUL, RUDENIE A SF. EFTIMIE CEL NOU (13 MAI)

GAVRIIL IVIRITUL, CARE A AUZIT DUMNEZEIESCUL GLAS ȘI A SCOS ICOANA ”PORTĂRIȚA” A MAICII DOMNULUI DIN APĂ (13 MAI)

PAHOMIE CEL MARE, DIN TEBA EGIPTULUI (15 MAI)

VARVAR, IZVORÂTORUL DE MIR (15 MAI)

TEODOR CEL SFINȚIT, UCENIC AL SF. PAHOMIE (16 MAI)

NECTARIE ȘI TEOFAN, FRAȚI ȘI CTITORII MRII VARLAAM DE LA METEORE (17 MAI)

MEMNON, FĂCĂTORUL DE MINUNI (19 MAI)

NICHITA, IOAN ȘI IOSIF DIN HIOS (20 MAI)

TALASIE (20 MAI)

MARCU PUSTNICUL (20 MAI)

PAHOMIE, NOU CUVIOS MUCENIC †1730 (21 MAI)

SIMEON DE LA MUNTELE MINUNAT (24 MAI)

ANDREI, CEL NEBUN PT. HRISTOS (28 MAI)

ISAACHIE MĂRTURISITORUL, STAREȚUL MRII DALMAȚILOR (30 MAI)

VARLAAM (30 MAI)

 

MĂRTURISITORI

ISIHIE  (10 MAI)

SERGHIE (13 MAI)

 

CÂNTĂREȚI (MUZICIENI)

MIL, FĂCĂTORUL DE CÂNTĂRI (08 MAI)

 

CUVIOASE (CĂLUGĂRIȚE)

ISIDORA (01 MAI)

TEODOSIA TARINGRĂDEANCA (29 MAI)

 

IERARHI (EPISCOPI)

PANARET (01 MAI)

ATANASIE CEL MARE AL ALEXANDRIEI (02 MAI)

ATANASIE AL CORINTULUI †977 (04 MAI)

CHIRIL AL IERUSALIMULUI (07 MAI)

EPIFANIE AL CIPRULUI (12 MAI)

GHERMAN AL CONSTANTINOPOLULUI (12 MAI)

PAVSICACOS AL SINADEI (13 MAI)

ALEXANDRU AL TIVERIANILOR (13 MAI)

TERAPONT AL CIPRULUI (14 MAI)

LEONTIE AL IERUSALIMULUI †1175 (14 MAI)

AHILE AL LARISEI, ORAȘ DIN GRECIA (15 MAI)

ALEXANDRU AL IERUSALIMULUI (16 MAI)

AVDA SI AVDIIS, EPISCOPI DIN PERSIA (16 MAI)

NICOLAE AL CONSTANTINOPOLULUI (16 MAI)

ȘTEFAN CEL NOU AL CONSTANTINOPOLULUI (18 MAI)

TEODOR AL ROMEI (18 MAI)

PATRICHIE AL PRUSIEI (19 MAI)

MIHAIL MĂRTURISITORUL AL SINADELOR (23 MAI)

ELADIE (27 MAI)

TERAPONT AL SARDIEI (27 MAI)

NICHITA MĂRTURISITORUL AL CALCEDONULUI (28 MAI)

OLVIAN AL ANEULUI (29 MAI)

ALEXANDRU AL ALEXANDRIEI (29 MAI)

 

PREOȚI

MOCHIE DIN AMFIPOL (11 MAI)

16 PREOȚI DIN PERSIA (16 MAI)

EUTIHIE DIN MELITINA (28 MAI)

 

DIACONI

RODOPIAN (03 MAI)

9 DIACONI DIN PERSIA (16 MAI)

 

OSTAȘI

O CEATĂ DE OSTAȘI MUCENICI (08 MAI)

HRISTOFOR, CARE A FOST NUMIT REPREVOS (09 MAI)

ISIDOR DIN HIOS (14 MAI)

VASILISC, NEPOT AL SF. TEODOR TIRON (22 MAI)

MELETIE STRATILATUL, IOAN, ȘTEFAN, SERAPION EGIPTEANUL (24 MAI)

ERMIE (31 MAI)

 

MEȘTEȘUGARI

 

NEGUSTORI (COMERCIANȚI)

 

PROSTITUATE CONVERTITE

ACHILINA ȘI CALINICA (09 MAI)

 

COPII

CHIRIAC ȘI HRISTINA (24 MAI)

 

ADOLESCENȚI (ELEVI)

IOAN VALAHUL (12 MAI)

7 FECIOARE DIN PERSIA (16 MAI)

TEODOSIA, FECIOARA DIN CEZAREEA (29 MAI)

 

TINERE (STUDENTE)

PELAGHIA LOGODNICĂ MUCENIȚĂ (04 MAI)

IRINA, FOSTA PENELOPE (05 MAI)

GLICHERIA (13 MAI)

EUFIMIA (16 MAI)

HRISTINA FECIOARA (18 MAI)

TECUSA, ALEXANDRA, CLAUDIA, FAINI, EUFRASIA, MATROANA ȘI IULIA (18 MAI)

CHIRIACHI (19 MAI)

TEOTIMI (19 MAI)

ELICONIDA (28 MAI)

 

FEMEI (DOAMNE)

MARCHIANA, PALADIA ȘI SOSONA (24 MAI)

 

BUNICI

ANASTASIA (18 MAI)

 

AVOCAȚI (RETORI)

 

FILOSOFI

FILOSOFUL (01 MAI)

 

VRĂJITORI (CONVERTIȚI)

CALINIC MAGUL (24 MAI)

VRĂJITORUL CONVERTIT DE SF. ERMIE (31 MAI)

 

FAMILII

ESPER, ZOE – SOȚIA LUI SI COPIII LOR CHIRIAC ȘI TEODUL (02 MAI)

TIMOTEI SI MAVRA (03 MAI)

AVERCHIE ȘI ELENA (26 MAI)

UN BĂRBAT ȘI SOȚIA SA (29 MAI)

 

FRAȚI

ALFIU, FILADELF ȘI CIPRIAN (10 MAI)

NECTARIE ȘI TEOFAN, FRAȚI ȘI CTITORII MRII VARLAAM DE LA METEORE (17 MAI)

 

UN PĂRINTE CU COPII

IOAN IVIRITUL, CU FIUL SĂU EFTIMIE CEL NOU, CTITORUL MRII IVIRON DIN ATHOS SI CU SF. GHEORGHE IVIRITUL, RUDENIE A SF. EFTIMIE CEL NOU (13 MAI)

 

PROOROCI (PROFEȚI)

IEREMIA (01 MAI)

IOV (06 MAI)

ISAIA (09 MAI)

A 3-A AFLARE A CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL (25 MAI)

 

REGI (STĂPÂNI / PATRONI)

IOV (06 MAI)

CONSTANTIN ȘI MAMA SA, ELENA (21 MAI)

IOAN VLADIMIR (22 MAI)

 

DOCTORI (MEDICI) / TAUMATURGI (FĂCĂTORI DE MINUNI)

TALALEU (20 MAI)

SOFIA (22 MAI)

 

SINGURI (MUCENICI)

VATĂ PERSUL (01 MAI)

SAVA (01 MAI)

DIODOR (03 MAI)

DIMITRION (06 MAI)

DONAT (06 MAI)

VARVAR (06 MAI)

ACACHIE (07 MAI)

MAXIM (07 MAI)

NICOLAE CEL NOU DIN VUNENA (09 MAI)

DIOSCOR CEL NOU (11 MAI)

ARGHIROS TESALONICEANUL †1806 (11 MAI)

ALEXANDRU DIN CONDUCHELI (14 MAI)

MARCU DIN CRETA † 1643 (14 MAI)

IOAN BULGARUL †1802 (14 MAI)

PAPILIN (16 MAI)

PETRU DIN VLAHERNA (16 MAI)

NICOLAE CEL NOU DIN MEZOV † 1617 (16 MAI)

TEODOT (18 MAI)

IULIAN (18 MAI)

ACOLOT (19 MAI)

ASCLA (20 MAI)

MARCEL (22 MAI)

CODRU (22 MAI)

ZAHARIA DIN PRUSA (22 MAI)

SALONA ROMANUL (23 MAI)

SELEUC (23 MAI)

CELESTIN (25 MAI)

OLVIAN (25 MAI)

ALEXANDRU TESALONICEANUL (26 MAI)

IOAN RUSUL (27 MAI)

EVSEVIOT (27 MAI)

ALIPIE (27 MAI)

DIMITRIE, NOU MUCENIC †1794 (28 MAI)

IOAN SAU NAN DIN SMIRNA †1802 (29 MAI)

NATALIE (30 MAI)

EVPLU (30 MAI)

 

 PRIETENI / PRIETENE

NEOFIT, GAIE SI GAIAN (05 MAI)

DANAX, MESIR SI TERINOS (06 MAI)

CODRAT, RUFIN, SATURNIN ȘI CEILALȚI CU EI (07 MAI)

EPIMAH ȘI GORDIAN (09 MAI)

ALEXANDRU, VARVAR ȘI ACOLUT (14 MAI)

ISAACHIE, SIMEON ȘI VAHTISOIU (16 MAI)

SOLOHON, PAMFAMIR ȘI PAMFILON (17 MAI)

PETRU, DIONISIE, ANDREI, PAVEL, VENEDIM, PAULIN, IRACLIE ȘI HRISTINA FECIOARA (18 MAI)

TECUSA, ALEXANDRA, CLAUDIA, FAINI, EUFRASIA, MATROANA ȘI IULIA (18 MAI)

ACACHIE, MENANDRU ȘI POLIEN (19 MAI)

CRESCENT, PAVEL ȘI DIOSCORID (28 MAI)

ROMANO ȘI TELETIE (30 MAI)

EVSEVIE ȘI HARALAMBIE (31 MAI)

 

FĂRĂ NUME CUNOSCUTE

27 DE MUCENICI PRIN FOC SĂVÂRȘIȚI (03 MAI)

CUVIOȘII MUCENICI DIN MREA IVIRON UCIȘI DE CATOLICI (13 MAI)

CUVIOȘI UCIȘI ÎN MREA SF. SAVA DE CĂTRE VLEMINI (16 MAI)

6 CĂLUGĂRI DIN PERSIA (16 MAI)

UN SF. CHINUIT ÎN EDESA (20 MAI)

OSTAȘII CARE S-AU CONVERTIT PRIN SF. TALALEU (20 MAI)

11 .208 MUCENICI CARE AU PĂTIMIT CU SF. MELETIE (24 MAI)

UN BĂRBAT ȘI SOȚIA SA (29 MAI)

5 MUCENICI DIN ASCALON (31 MAI)

 

FUNCȚIONARI

LAODICHIE TEMNICERUL (13 MAI)

12 COMIȚI ȘI TRIBUNI (24 MAI)

 

APOSTOLI (CEI 12, CEI 70, MIRONOSIȚELE  ȘI ALȚII DIMPREUNĂ CU EI)

SIMON ZILOTUL SAU RÂVNITORUL, NUMIT ȘI NATANAEL (10 MAI)

ANDRONIC ȘI IUNIA (18 MAI)

MARIA LUI CLEOPA (23 MAI)

CARP (26 MAI)

ALFEU (26 MAI)

 

PĂRINȚI APOSTOLICI

AFRODISIE, LEONTIE, ANTONIE, MEL, VALERIAN SI MACROVIE (04 MAI)

 

SFINȚII PĂRINȚI AI SINOADELOR (SOBOARELOR) ORTODOXE

CEI DE LA SINODUL AL II-LEA ECUMENIC DE LA CONSTANTINOPOL, DIN 380, CARE AU CONDAMNAT EREZIA LUI MACEDONIE, NUMITĂ PNEVMATOMAHISM (22 MAI)

 

CIOBANI (PĂSTORI)

IOV (06 MAI)

 

EVENIMENTE SFINTE

SCOATEREA MOAȘTELOR SF. LAZĂR SI A SF. MARIA MAGDALENA LA ANUL 890 (04 MAI)

ARĂTAREA SEMNULUI SF. CRUCI LA IERUSALIM ÎN VREMEA ÎMP. CONSTANTIU, FIUL SF. CONSTANTIN CEL MARE (07 MAI)

ADUNAREA SFINTEI PULBERI, NUMITĂ ȘI MANĂ, CE IESE DIN MORMÂNTUL SF. AP. ȘI EV. IOAN (08 MAI)

MUTAREA MOAȘTELOR SF. IER. NICOLAE DIN MIRA LICHIEI ÎN BARI DIN ITALIA ȘI COLECTAREA MANEI CE IESE DE LA ELE (09 MAI)

mai 2, 2012

Canonul Sfintilor si Dreptilor David Proorocul, Iosif Logodnicul si Iacob, fratele Domnului

Filed under: decembrie — pr. ciprian @ 9:28 pm

Precizari: Praznuirea lor se face in Duminica de dupa Nasterea Domnului, adica inaintea sau chiar in preajma anului nou! Sfantul Iacob este numit fratele Domnului pentru ca este unul din fiii Dreptului Iosif din prima sa casatorie, adica frate vitreg al Mantuitorului cum l-ar numi societatea de astazi!

Troparul Sfintilor:

Binevesteste Iosife lui David, dumnezeiescul parinte, minunile; vazut-ai pe Fecioara nascand; cu magii te-ai inchinat; cu pastorii ai slavit si prin inger instiintare ai primit. Roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

Cantarea I

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu roaga-te pentru noi!

Nascand cu trup pe Hristos in Cetatea Betleem, ceea ce nu sti de nunta. L-ai infasat pe Dansul cu scutece. Sosirea lui a umplut de spaima pe Iosif, care cu frica mareste si se inchina puterii Sale.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cati savarsim cele de nastere cu bucurie sa laudam pe Iacob, fratele lui Hristos Dumnezeu si pe David, dumnezeiescul parinte.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Sfinte David, al lui Dumnezeu parinte dupa trup, lauda cu alauta pe Cuvantul, Cel ce S-a intrupat din radacina lui Iesei, Care a tras la Sine pe dreptul Iacob.

De regula, cantarea a II-a este omisa din Canoanele sfintilor, drept simbol al caderii celei de-a doua cete ingeresti in pacatul luciferic.

Cantarea a III-a

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu roaga-te pentru noi!

Celui ce a stralucit din Tatal, in chip tainic, mai inainte de veci si in cele mai de pe urma din Fecioara in chip de negrait S-a intrupat, parinte ai fost numit, preamarite Iosif si vazator al tainei celei infricosatoare, fericite.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Sarbatoarea cea de toti praznuita a Celui ce S-a micsorat pentru noi sa o cinstim, credinciosilor, impreuna cu imparatul David si cu Iacob, prin cantari, dupa vrednicie.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ca un mire din camara va iesi acum Domnul, a zis proorocul david, din pantece de maica; pe Care impreuna si cu Iacob sa-L laudam.

Sedealna:

Sfintilor si Dreptilor David Proorocul, Iosif Logodnicul si Iacob, fratele Domnului rugati-va lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Tatalui ceresc slujind cu adevarat Sfinte Iosife, tata ai si fost socotit al Fiului cel fara de inceput, Care S-a nascut prunc cu trupul. Pentru aceasta astazi praznuind sfanta pomenirea ta, cu veselie in inima, te laudam cu credinta.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ceata proorocilor dumnezeieste praznuieste minunea ce s-a facut cu tine, o, Fecioara: ca ai nascut pe Dumnezeu intrpat pe pamant. pentru aceasta ingerii cu pastorii canta astazi si cu credinta magii impreuna cu Iosif logodnicul vestesc lui David imparatul, dumnezeiescul parinte, minunile.

Cantarea a IV-a

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu roaga-te pentru noi!

Avand cuget ascultator de dumnezeiestile porunci si cu totul fiind curat, Sfinte Iosif, ti-ai logodit pe cea singura curata si fara de prihana intre femei, pazind curatia fecioriei, pentru o buna gazduire a Ziditorului.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cel ce imparateste peste toti imparatii, Hristos Domnul, nascandu-Se dupa trup din samanta (urmasa) impatatului David, pe Iacob cel ales l-a primit frate, precum a binevoit.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cel ce din Fecioara s-a aratat in trup Dumnezeu si Domn, a preamarit pomenirea voastra sfintilor Iacob, cel mai ales dintre fratii Domnului si preafericitul David.

Cantarea a V-a

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu roaga-te pentru noi!

Ca pe un nor dumnezeiesc ce ascunde soarele in sanurile sale, ai adus din cetatea lui David, din Betleem in Egipt pe ceea ce aste singura curata, ca sa risipeasca intunericul nebuniei idolesti, logodnicule Iosif, preasfintitule slujitor.

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu roaga-te pentru noi!

Aflatu-s-a Fecioara incapand in pantece pe Dumnezeu Emmanuel, Cel din fire nemarginit, precum a zis odinioara proorocul; ceea ce nepricepand dumnezeiescul Iosif, a fost invatat noaptea, pe cand dormea preafericitul, de un inger.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Pe Care proorocul David prin dumnezeiasca insuflare L-a numit ploaia cea de pe lana, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, pe Acela Iacob L-a propovaduit.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Faptura aduce tie, Fecioara, fara incetare, glasul ingerului: bucura-te Preacurata, Maica lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu!

Cantarea a VI-a

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu roaga-te pentru noi!

Pe Dumnezeu, Cuvantul cel vesnic al Tatalui, Cel ce S-a aratat noua cu minunata nastere din Fecioara, primindu-L dreptul Iosif, s-a bucurat si minunata cale in Egipt impreuna cu El a facut, ascultand de dumnezeiestile porunci.

Sfintilor si Dreptilor David Proorocul, Iosif Logodnicul si Iacob, fratele Domnului rugati-va lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Sezut-ai, Doamne, pe scaunul proorocului tau david, precum Te-ai jurat, iesind din rodul (urmasa) pantecelui lui; iar lui Iacob, i-ai dat, Hristoase Doamne, scaunul Bisericii, ca prim episcop in Ierusalim.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Imparatul David s-a aratat prooroc minunat si stramos al dumnezeiestii intrupari; iar Iacob s-a vadit ucenic, intai episcop si mucenic.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Rugamu-ne, roaga-te pentru robii tai, Fecioara, de Dumnezeu Nascatoare, Celui ce S-a intrupat din tine; ca pe tine te stim singura noastra ocrotitoare.

Condacul dumnezeiestilor parinti:

De veselie astazi, dumnezeiescul David se umple; si Iosif logodnicul impreuna cu Iacob fiul sau si fratele Domnului, lauda aduce; ca luand cununa pentru inrudirea cu Hristos se bucura; si pe Cel ce S-a nascut in chip de negrait pe pamant, Il lauda si zice: mantuieste, Indurate, pe cei ce Te cinstesc.

Cantarea a VII-a

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu roaga-te pentru noi!

Iosif cel drept, cunoscandu-te  ca esti insemnata cu peceti sfinte, ceea ce esti plina de har, Preacurata Marie, prin semnul toiagului a dobandit sa-i fii incredintata de la Templu, aducandu-si aminte de toiagul lui Aaron, care odinioara a odraslit.

Sfintilor si Dreptilor David Proorocul, Iosif Logodnicul si Iacob, fratele Domnului rugati-va lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Impodobindu-te cu viata neprihanita, preamarite Iosif, fost-ai paznic adevarat al Fecioarei celei fara de prihana si te-ai numit tata al Copilului Care s-a nascut, fiind marit cu cinstitul nume.

Sfintilor si Dreptilor David Proorocul, Iosif Logodnicul si Iacob, fratele Domnului rugati-va lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Aducatorul de mireasa, David, si dumnezeiescul Iacob, purtatorul de grija al camarii de mire a Bisericii fiind, ziceau: cel ce te-ai intrupat pentru noi, Hristoase Doamne, bine esti cuvantat.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cel ce intre prooroci esti imparat si intre imparati prooroc, Sfinte David, canta impruna cu Iacob, de Dumnezeu inteleptitul si cu noi: Cel ce pentru noi Te-ai intrupat, Hristoase Doamne, bine esti cuvantat.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

In rugul ce ardea si nu se mistuia si in cuptorul cel racorit al tinerilor evrei din Babilon, Maica Pururea Fecioara, mai inainte fiind inchipuita, ai nascut fara samanta pe Dumnezeu intrupat, curata si binecuvantata.

Cantarea a VIII-a

Sfintilor si Dreptilor David Proorocul, Iosif Logodnicul si Iacob, fratele Domnului rugati-va lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Cu adevarat cinstita s-a aratat, Prealaudate Iosif, moartea ta  inaintea Domnului; ca tu te-ai sfintit intreg, cu binecuvantarea cea de la sfanta paza a Pruncului ce S-a nascut; pentru care ai cantat: toata faptura sa binecuvinteze pe Domnul.

Sfintilor si Dreptilor David Proorocul, Iosif Logodnicul si Iacob, fratele Domnului rugati-va lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Vazut-ai incetand umbrele Legii (Vechiului Testament), prin revarsarea de lumina a harului; si ai privit un nor luminos, pe Fecioara, rasarind cu trup pe Soarele cel intelegator, si ca o stea pe toti i-ai luminat, inteleptule Iosif, pe cei ce canta pururea: pe Tine, Hristoase, Te preainaltam intru toti vecii.

Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Domnul

Pe Hristos, Cel ce S-a intrupat, pe Care L-a proorocit David, al Lui dupa trup parinte, pe Acesta Iacob popoarelor L-a propovaduit: toate lucrurile laudati-L si-L preainaltati intru toti vecii

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pe Imparatul Hristos, pe Care L-a nascut Fecioara Maria si dupa nastere a ramas Fecioara curata, toate lucrurile laudati-L si-L preainaltati intru toti vecii.

 Cantarea a IX-a

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu roaga-te pentru noi!

Pazind fecioria curata, ai pazit pe cea curata, din Care S-a intrupat Cuvantul Hristos Dumnezeu, pazind si dupa nastere nespusa feciorie a acesteia; alaturi de care adu-ti aminte de noi, de Dumnezeu purtatorule Iosif.

Sfintilor si Dreptilor David Proorocul, Iosif Logodnicul si Iacob, fratele Domnului rugati-va lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Betleeme veseleste-te acum, cetate facandu-te Noului David; si tu, Sioane (Ierusalime), cetatuia bisericilor, bucura-te, privid acum la veselia cea de obste a Imparatului tuturor si a slujitorilor Lui.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Imparat din pastor facutu-s-a David de demult, iar tu, Iacob, din semintia cea imparateasca a lui Iuda, unul din cei 12 copii ai lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, pastor te-ai aratat turmei Celui ce S-a intrupat, Mielului celui Preainalt, Fiului lui Dumnezeu.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ostile ingerilor te maresc, de Dumnezeu Nascatoare si neamul omenesc te cinsteste neincetat prin cantari: ca tu ai unit cu dumnezeiasca nastere pe pamnteni cu cele ceresti. Pentru aceasta pe tine te laudam.

Luminanda sfintilor:

Impreuna cu Iacob, preamaritul frate al Domnului, sa laudam pe David, parintele dupa trup al lui Dumnezeu si pe dumnezeiescul Iosif, logodnicul Nascatoarei de Dumnezeu; ca au slujit dumnezeiestii Nasteri a lui Hristos, cu mare cuviinta, in cetatea Betleemului, cu ingerii, cu magii si cu pastorii, Aceluia cantare aducandu-I ca unui Dumnezeu si Stapan.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Din neamul lui David, parintele lui Dumnezeu, se coboara dreptul Iosif cu Pururea Fecioara Maria;  logodnicul a vazut minunea ce s-a facut, avand martor pe Iacob, fiul lui. Pentru aceasta Biserica lui Hristos praznuieste acum pomenirea lor.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Hristos pe noi ne cheama: curatiti-va, intrati si gustati din potirul dumnezeiestii Vieti, celei intru Hristos; ca trupul Meu cel din Preasfanta Maria este izvor de sfintenie. Pentru aceasta nimeni sa nu ramana neimpartasit, nimeni sa nu fie nevrednic de aceasta cina de taina.

Bonus: Sangele si focul si fumegarea de fum sunt semnele pe care mai inainte le-a vazut Sfantul prooroc Ioil pe pamant; sangele este intruparea, focul Dumnezeirea, iar fumegarea de fum Duhul Sfant, Care s-a pogorat peste Fecioara si a umplut lumea de placuta mireasma. Mare este taina intruparii tale, Doamne, slava Tie!

Sursa: Mineiul pe Decembrie, Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, editia a sasea, bucuresti, 1991, p. 426 – 435

decembrie 31, 2011

Canonul Sfintei Cuvioase Melania Romana (31 decembrie)

Filed under: decembrie — pr. ciprian @ 12:03 am

Cantarea I

Hristos se naste, slaviti-L; Hristos din ceruri, intampinati-L; Hristos pe pamant, inaltati-va! Cantati Domnului tot pamantul si cu veselie laudati-L popoare, ca S-a preaslavit!

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Intunecat fiind de intunericul patimilor, luminandu-ma, curateste-ma Iubitorule de oameni, cu rugaciunile cele purtatoare de lumina ale cuvioasei Tale Melania; si vrand sa o laud pe dansa, daruieste-ne cuvant.

 

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Cu inflacarare ai urmat Celui ce pentru tine a rabdat de bunavoie rastignirea si purtandu-ti crucea, preafericita, cu osardie pe umarul tau, ai pazit indreptarile Sale.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

De dragostea parintilor si de dulceata trupului cu totul te-ai lepadat, indragind numai frumusetea cea vrednica de iubire a lui Hristos, de al Carui cuvant toti doresc a se impartasi, de Dumnezeu inteleptita.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Lepadand lantul vietuirii celei trupesti, ai plecat pe sotul tau a purta pe grumaji jugul cel dumnezeiesc, impreuna cu tine, si a umbla pe calea ce duce catre locasurile cele nematerialnice.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Cel bogat a saracit, imbogatindu-ne cu Dumnezeirea pe noi care rau am saracit din neinfranarea cea dintai; si Cel fara de inceput, iata, inceput a luat, nascandu-Se acum din feciara, dumnezeiasca fiica.

Cantarea a III-a

Nu intru intelepciune ne laudam si intru putere si bogatie, ci intru Tine, Cel ce esti intelepciunea cea ipostatica a Tatalui, Hristoase; ca nu este sfant afara de Tine, Iubitorule de oameni.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Departandu-te de dorireas celor de jos, toata dorirea vointei  tale ai indreptat-o cu dreapta credinta numai catre cele statatoare si vesnice, marita Sfanta Melania.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Si graind si tacand te-ai aratat sfatuitoare celor neintariti, pilda si bucurie sihastrilor. Pentru aceasta te laudam pe tine, preamarita Sfanta Melania.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cu necontenirea rugaciunilor ti-ai indreptat simtirile cu razele Duhului si te-ai facut in chip de lumina cu totul ravnind viata cea fara de materie, inca in trup fiind, Sfanta Melania.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Cel ce infasoara cerul cu nori, voind este infasat ca un prunc de mainile Fecioarei, vrand sa ne rapeasca din mana celui vrajmas.

Cantarea a IV-a

Innoirea neamului omenesc de demult cantand Proorocul Avacum, mai inainte a vestit-o, invrednicindu-se in chip de negrait a-i vedea intruchiparea; ca Prunc tanar din muntele Fecioarei a iesit Cuvantul, spre innoirea popoarelor.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Cu infranarea ucagandu-ti poftele trupului, ai avut locuind intru tine, pe Insasi Viata tuturor, preacinstita cuvioasa; catre Care mutandu-te de pe pamant, te-ai salasluit, desfatandu-te de imparatia cerurilor.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Impartit-ai multimea aurului tau saracilor si l-ai gramadit cu adevarat comoara in acele vistierii, care nicicand nu se invechesc, dar iti pastreaza statornica indestulare in veci.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Bogatia milostivirii tale s-a facut ca un mare rau, pururea laudata, adapand nevoile tuturor saracilor, spaland intinaciunea greutatilor si mijlocindu-ti in ceruri bogatie de nerisipit, care nu se desarta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Supunandu-ne pornirilor patimilor, ca niste necuvantatori, desi cuvantatori fiind, ne-am asemanat animalelor. Ci tu, ceea ce ai nascut pe Cuvantul cel vesnic, nu ne trece cu vederea pe noi, care totdeauna patimim.

Cantarea a V-a

Din noaptea lucrurilor intunecatei rataciri, curatire esti, Hristoase, noua celro ce cantam acum Tie cantare cu priveghere, ca unui facator de bine; sa vii daruindu-ne si carare lesnicioasa, pe care umbland, vom afla lauda.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Chipurile patimilor celor urate stergandu-le pana in sfarsit din suflet, cinstita, ai zugravit cu vopselele infranarii nepatimirea si dragostea cea nefatarnica.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Ca o oglinda fiind, cinstita, ai primit multime de daruri luminate ale Duhului lui Dumnezeu, Sfanta Melania, si pe credinciosi i-ai luminat cu lumina vietii tale.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cu infranarea stingand vapaia patimilor, ai aprins faclia sufletului, care te lumineaza in toata viata si alunga intunecimile demonilor.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

In pestera Betleemului Feciara a nascut pe Dumnezeu Emmanuel, deschizandu-ne Edenul cel inchis noua de demult, prin neinfranarea de la mancare si prin inselaciunea sarpelui.

Cantarea a VI-a

Petrecand proorocul Iona in adancul marii, se ruga sa vin valul sa-l aline. Iar noi, raniti fiind cu a tiranului sageata, pe Hristos Pierzatorul celor rai, sa-L chemam degrab sa vina spre a noastra alinare.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Cu scanteile dragostei tale celei inflacarate pentru Domnul, ai ars sagetile cele mistuitoare ale tuturor pacatelor si rautatea demonilor ai pierdut-o desavarsit.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Strabatut-ai prin furtuna vietii neudata; pentru aceatsa ai ajuns la limanul linistit neinecatat si te desfatezi, prealaudata maica Melania, de adevarata bucurie.

Slava tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cugetul tau indumnezeindu-se prin unire cu ceea ce este mai bun, s-a despartit – cu voia Atottiitorului – de iubirea trupului. Pentru aceasta ai purtat toate ostenelile sihastriei.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Domnul nascandu-Se din Fecioara, ne indumnezeieste; si infasandu-Se, da dezlegare pacatelor noastre; caci incape in pestera, Cel ce este neincaput.

Cantarea a VII-a

De dragostea Imparatului a toate fiind aprinsi Sfintii tinerii Daniel, Anania, Azaria si Misail, batjocorit-au pagana limba cea hulitoare a tiranului ce se mania fara masura; de la aceia s-a departat focul cel mult, de la cei ce graiau Stapanului: in veci bine esti cuvantat.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Purtand jugul lui Hristos impreuna cu sotul tau, purtatoare de Dumnezeu, ati ogorat sufletele cu plugul rugaciunilor si aratandu-va holda frumoaselor voastre insusiri, va indulciti de slava cea de sus in veci.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Ca si maslinul sadit in casa lui Dumnezeu, precum zice psalmistul, veselesti in chip tainic sufletele, cuvioasa, si cu untdelemnul ostenelilor tale ungi fetele credinciosilor care lauda nevointele tale.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cu roua infranarii stingand cuptorul patimilor, ai izvorat, prin ploaia rugaciunilor tale, noian de vindecari, care ineaca supararea patimilor, celor ce te cinstesc pe tine, Sfanta Melania.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Lana te-a numit Ghedeon proorocul, Preacurata Nascatoare de Dumnezeu, ca pe singura ce ai primit ploaia cea cereasca, care usuca paraiele nelegiuirii si adapa cugetele credinciosilor, cele intelenite in pacate.

Cantarea a VIII-a

Tinerii din Legea Vechea cei nearsi de foc,inchipuit-au pantecele cel nears al Fecioarei, care mai presus de fire a nascut, pecetluita fiind; si amandoua lucrand o facere de minune, pe popoare la cantare le ridica Darul.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Facandu-ti inima si trupul locasuri ale Sfintei Treimi, celei mai presus de minte, case dumnezeiesti ai zidit, ceea ce esti vrednica de lauda, in care ai adunat stoluri de fecioare si cete de sihastri, care cu un glas lauda si preaslavesc pe Hristos in veci.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Stralucind cu intelepciunea, cu barbatia, prin curatie si cu dumnezeiasca dreptate, ai dobandit smerenia care da inaltimea cereasca, prin care ai surpat pe sarpele cel mult laudaros, cuvioasa. Pentru aceasta te cinstim ca pe o adevarata purtatoare de biruinta.

Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Domnul

Cu milostenia ai castigat mila; risipind, ai dat celor lipsiti; dreptatea ta ramanane in veci si mireasma ta cea de la dansa nu se invecheste, Sfanta Cuvioasa melania, purtatoare de Dumnezeu, fala celor ce cu credinta te lauda pururea.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Intreitele valuri ale patimilor ne tulbura; adancul deznadajduirii ne ineaca; mantuieste-ne, Maica Fecioara, ceea ce esti fara de prihana, care ai purtat in pantece pe mantuitorul si Domnul, Cel ce S-a nascut ca un prunc in iesle; pe Care Il preainaltam intru toti vecii.

Pe Sfintii tineri cei binecredinciosi, in cuptor, nasterea Nascatoarei de Dumnezeu i-a mantuit, atunci fiind inchipuita, iar acum plinita; pe toata lumea ridica sa-ti cante: pe Domnul lucrurile laudati-L si-L preainaltati intru toti vecii.

Cantarea a IX-a

Eva, prin boala neascultarii a adus blestemul inauntru; iar tu, Fecioara, de Dumnezeu Nascatoare, prin Vlastarul pe Care L-ai purtat in pantece, ai inflorit lumii binecuvantarea, iar noi toti te marim.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

La inaltimea preacuratei desavarsiri te-ai suit, fericita Sfanta Melania, si ai intrecut cetele celor fara materie, apropiindu-te de dorirea cea adevarata; iar acum te veselesti de izvorul bunatatilor si noi toti te fericim.

Sfanta Preacuvioasa Maica Melania, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Impreuna cu cetele sihastrilor care s-au nevoit si si-au ucis patimile, te veselesti privind fara acoperire la stralucita fata a lui Dumnezeu, pe care mai inainte o aveai prin inchipuirile mintii, Sfanta Melania, pururea – laudata.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Umbland pe cararea cea stramta, ai ajuns la latimea cea desfatata a raiului, unde este bucuria celor ce praznuiesc si pomul vietii; de pretutindeni adu-ti aminte si de noi, cei care savarsim pomenirea ta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Cel ce cu frica este purtat pe umeri de heruvimi, acum sade in brate de Fecioara curata si cu scutece este infasat Cel ce dezleaga lanturile rautatilor noastre; si ca un prunc cu lapte este hranit , Cel ce hraneste toata suflarea.

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

(Sursa: Mineiul pe Decembrie)

decembrie 16, 2008

Canonul Sfântului Prooroc Daniel (17 dec.)

Filed under: decembrie — pr. ciprian @ 9:55 pm

Canonul Sfântului Prooroc Daniel, cel din groapa cu lei şi al prietenilor săi, Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misael (17 dec.)

Troparul Sfinţilor:

Mari sunt faptele credinţei, că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă Sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Sfântul Prooroc Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte.ne pe noi.

Condacul Sfântului prooroc Daniel:

Luminâmdu-se cu duhul inima ta cea curată, vas de proorocie te-ai făcut; că ai văzut cele ce erau departe ca şi cum ar fi fost de faţă şi pe lei i-ai îmblânzit, aruncat fiind în groapa lor. Pentru aceasta pe tine te fericim, proorocule, Sfinte fericite Daniel.

daniel-prophet nb net sf-daniel aquinasandmore com Sf. Daniel in groapa cu lei Sfintii 3 Tineri in cuptor icon_daniel archanghels books sf-daniel-stnicholas-billings-org sf-daniel-si-3-tineri-molonlabe70-blogspot-com

 

Cântarea I

Irmosul:

Cântare să înălţăm popoarelor, minunatului Dumnezeu, Cel ce a scos din robie pe Israel, care-I cânta cântare de biruinţă şi striga: să cântăm Ţie, singurului Stăpân al nostru.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Mântuitorule, Făcătorule de bine a toate, Pricinuitorule al bunătăţilor, luminează mintea mea cu raza cea purtătoare de lumină, Iubitorule de oameni, ca să laud pomenirea cea mărită a Sfântului Tău prooroc.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ca un revărsat de zori al înţelepciunii răsărind, Înţelepte Sfinte Profet Daniel, ai mântuit pe Suzana cea curată, care era mai înainte în primejdie; că Dumnezeu te-a ridicat pe Tine ştiutor al celor ascunse, ca să osândeşti pe bătrânii cei răi.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Urmaşii lui Avraam începând a se deprinde cu frica lui Dumnezeu, vitejeşte au lepădat mâncarea cea împotriva Legii şi, hrănindu-se cu dragostea dumnezeiască a dreptei cinstiri de Dumnezeu, spre mai mare mărire s-au înălţat.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Munte înţelegător ai văzut, Sfinte Daniele, pe ceea ce singură este fiică curată, pururea Fecioară, din care s-a tăiat Piatra din capul unghiului şi toată înşelăciunea a fost zdrobită.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Pe Cuvântul cel fără de început, Cel ce S-a născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, Care a fost văzut în cuptor de Sfinţii trei Tineri cu închipuirea, cu dumnezeiască cuviinţă să-L preaslăvim.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Tinrii cei de bun neam, defăimând cu îndârjire cuvintele tiranului celui păgân, n-au voit a se spurca cu bucatele haldeilor[1] cele potrivnice Legii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Hrănitu-v-aţi sufleteşte prin cuvânt, iar trupeşte folosind verdeţurile ce cresc singure, v-aţi arătat împăratului mai frumoşi decât cei ce duceau viaţă plină de desfătare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veninul şarpelui, cel ce s-a vărsat amarnic în urechile Evei, l-a vindecat Fecioara, care a odrăslit lui David, născând pe Izbăvitorul.

(Cântarea a II-a lipseşte din toate canoanele, căci Sfinţii Părinţi au rânduit să ne aducem astfel aminte de căderea cetei îngereşti care l-a urmat pe satana)

 

Cântarea a III-a 

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti luminarea celor dintru întuneric şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Pricepere şi înţelepciune primind de la Dumnezeu, Sfinte proorocule Daniel, ai dezlegat în chip lămurit împăraţilor visurile cele întunecate.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Pe balaurul cel văzut l-a omorât, Sfinte mărite Daniel, mâncarea pe care i-ai aruncat-o; iar mai înainte i-ai pus pe fugă pe demonii cei nevăzuţi.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Cu lumină vie fiind luminat, ai văzut, Sfinte mărite Daniel, muntele lui Dumnezeu cel vădit, pe cea binecuvântată, podoaba oamenilor.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Înţelepciunea cea de Dumnezeu învăţată dobândind tinerii lui David, Stăpâne, au păzit, cu dumnezeiească înţelepciune legile părinteşti.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Focul n-a ars precuratele trupuri ale celor cucernici, că s-au adăpat cu postul cel de suflet hrănitor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Laudă obştească a întregii lumi şi preamărită au cântat Sfinţii trei Tineri în mijlocul cuptorului, în chip minunat fiind răcoriţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca să ne arăţi nouă, Stăpâne, naşterea cea din trup fericoresc, ai mântuit în cuptor trupurile cele fecioreşti.

 

Cântarea a IV-a 

Irmosul:

Din munte umbros, din ceea ce singură este Născătoare de Dumnezeu, cu dumnezeiască vedere, mai înainte a cunoscut proorocul, Cuvinte, că Te vei întrupa şi, cutremurându-se, slăvea puterea Ta.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Legea cu bună cucernicie păzindu-o, Sfinte proorocule Daniel, cu adevărat a cunoscut că Dătătorul înţelepciunii, Care te-a învăţat pe tine cele tainice şi adânci, şi cele ce sunt întru întuneric ţe le-a luminat.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Viaţă sfinţită vieţuind, grăitorule de Dumnezeu, Sfinte Profet Daniel, bărbat al doririlor ai fost numit; că bărbăteşte călcând patimile, la viaţa cea neîmbătrânitoare te-ai mutat.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Darul Mântuitorului, cel ce s-a sălăşluit întru tine, Sfinte Daniel, te-a arătat pe tine întreg purtător de lumină, biruitor al tiranilor şi al împăraţilor şi locaş de înţelepciune.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Cuvinte, piatră netăiată de mână din munte, din Fecioara Născătoarea de Dumnezeu, mai îninte pe Tine Te-a văzut Sfântul prooroc Daniel, strigând şi lăudând Dumnezeirea Ta.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Sfântul prooroc Daniel cel preaînţelept, dumnezeieşte fiind luminat la minte, visele celor puternici le.a dezlegat, cu ajutorul harului dumnezeiesc.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Nevoinţa Sfinţilor trei Tineri străluceşte cu minuni în cuptor; că pe tiranul l-au adus la cunoştinţa Ta, Atotputernice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Organele cele pline de armonie şi melodiile cele plăcute ale cântărilor, nu au amăgit pe cei viteji, pe Sfinţii trei Tineri, şi nu i-au plecat să se închine chipului celui de aur.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti cu totul lăudată în cântări, Sfinţii trei Tineri din Babilon au cinstit pe Fiul tău, pe Dumnezeul cel Preaînalt, pe Care L-au cunoscut în cuptor.

 

Cântarea a V-a 

Irmosul:

Din noaptea necunoştinţei zi a cunoştinţei de Dumnezeu întru lumina feţei Tale, Hristoase, a strălucit de dimineaţă, lauda Ta în inimile noastre.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Luminând luptele cele vitejeşti ale proorociei cu propovăduirea, străluceşti prin amândouă, plin de dumezeiasca însuflare, Sfinte proorocule Daniel.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Înţelept te-ai arătat, fericite Sfinte Daneil, cu strălucirile înţelepciunii celei mai presus de minte, preaalesule, de Dumnezeu grăitorule, şi pe toate le-ai luminat.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

În chip tainic Sfântul Daniel, proorocul cel mărit, ne învaţă chipurile negrăitei întrupări a Celui Preaânalt din tine, Preacurată.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Slujitorii Tăi, marele Sfânt Daniel împreună cu cei trei Sfinţi Tineri, de Dumnezeu înţelepţiţi, învăţaţi fiind în Lege, Mântuiorule, nu s-au lepădat; ci tărie primind de la Tine, Făcătorule de nine, pe tirani vitejeşte i-au biruit.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu pricepere a învăţat Sfântul profet Daniel tainele Tale, Iubitorule de oameni; că preacurata lui minte Te-a văzut pe Tine venind pe nori, ca Fiu al Omului şi ca Judecător şi Împărat al tuturor neamurile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Mult mai frumoasă decât piatra safirului era ceata voastră, o, Sfinţilor Tineri; că v-aţi înflăcărat cu râvna dreptei credinţe, întocmai ca strălucirea aurului, umblând cu bucurie în cuptor şi alcăturind dănţuirea a toată lumea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeiescul Daniel munte te-a zugrăvit, în chip lămurit, Fecioară, iar cinstiţii trei Tineri, văzând văpaia răcorită, pe Cel dumnezeiesc al tău născut, cu cântări L-au lăudat, ca pe Mântuitorul şi Ziditorul şi Domnul.

 

Cântarea a VI-a 

Irmosul:

Adâncul păcatelor şi viforul greşealelor mă tulbură şi întru adâncul nefireştii deznădăjduiri mă cufundă; ci întinde-mi mâna Ta cea tare, ca Sfântului Apostol Petru, şi mă cheamă iarăşi din stricăciune.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Precum ai scăpat pe Sfântul Prooroc Daniel din adâncul cel mai de dedesupt, Hristoase Dumnezeule, şi pe mine mă dezleagă de neputinţele mele, ca un iubitor de oameni, şi Te rog îndreptează viaţa mea.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Văzând cetele îngereşti întru lumină preastrălucită, următor preaales al acestora te-ai făcut, Sfinte proorocule Daniel, desfătându-te de strălucirile Împăratului a toate.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Destăinuind venirea Cuvântului cea mântuitoare ai proorocit dărâmarea Templului, plinirea Legii şi darurile cele mai preusus de cuget ale Harului.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Iată, Fecioara în pântece în chip lămurit a zămislit pe Hristos Dumnezeu, a cărei închipuire de mai înainte a văzut-o Sfântul Daniel măritul, luminat fiind de Duhul.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Stăpânind patimile cele fireşti cu puterea cuvântului, oblăduitori aţi ajuns peste ţara haldeilor, Sfinţilor trei Tineri; că fapta bună ştie a da cinstire celor ce o dobândesc, o, înţelepţilor, urmaşi ai lui David.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Îmbrăcându-se odinioară Sfântul prooroc Daniel cu moartea cea purtătoare de viaţă, pe balaurul cel prearău, socotit păgâneşte de haldei drept dumnezeu, l-a ucis prin mâncare şi pe slujitorii cei păgâneşti ai lui i-a omorât.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De Dumnezeu Născătoare Fecioară, mijloceşte cu rugăciunile tale pe lângă Judecătorul şi Ful Tău, Maică, să-mi fie milostiv şi izbăvitor în ziua judecăţii; că numai întru tine mi-am pus nădejdea. 

Condacul Sfinţilor trei Tineri:

Chipul cel zugrăvit de mână nu l-aţi cinstit, ci întrarmându-vă cu Fiinţa cea nescrisă, de trei ori fericiţilor, Sfinţilor trei Tineri, în locul cel pregătit de luptă prin foc; şi în mijlocul văpăii celei de nesuferit stând, pe Dumnezeu L-aţi chemat: grăbeşte, o, Îndurate, şi sârguieşte ca un milostiv spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti.

Icosul Sfinţilor trei Tineri:

Tinde-ţi mâna Ta, de care oarecând au luat cunoştinţă egiptenii cei ce dădeau război şi evreii cărora li se făcea război. Nu ne lăsa pe noi să ne înghită moartea, care însetează de noi şi satana, care ne urăşte, ci apropiete de noi şi Te milostiveşte de sufletele noastre, precum Te-ai milostivit oarecând de Sfinţii trei Tineri din Babilon, care neîncetat Te slăveau şi care pentru Tine au fost asvârliţi în cuptor şi din el au strigat către Tine: grăbeşte, o, Îndurate, şi sârguieşte ca un milostiv spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti.

 

Cântarea a VII-a 

Irmosul:

Sfinţii trei Tineri evrei în cuptor au călcat văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, cântând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu Legea fiind îngrădit, Sfinte proorocule Daniel, n-ai îngăduit păgâneasca mâncare cea împotriva Legii şi cu mintea luminată de Dumnezeu ai grăit: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Pe toţi îi înspăimântă minunea ta, Sfinte proorocule Daniel; căci ca unui prooroc ţi-a stat înainte Sfântul prooroc Avacum prin răpire, mâncare aducându-ţi şi cântând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Înăuntrul gropii fiind închis şi leilor spre mâncare fiind dat, te-ai mântuit, Dumnezeu acoperindu-te fericite, pe tine, Sfinte proorocule Daniel, cel ce ai strigat: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Izvoare de tămăduiri din destul izvorăşti Fecioară, de Dumnezeu Născătoare; că Sfântul profet Daniel în chip lămurit te-a văzut pe tine munte, din care Mântuitorul a răsărit, Dumnezeu întru toţi vecii.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cântare plăcută lui Dumnezeu s-a cântat, Atotstăpânitorule, din mijlocul focului; că Sfântul Azaria ceată dumnezeiască adunând, cu glas înalt împreună cu aceasta a cântat cântare: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Alăuta Sfinţilor trei Tineri a teologhisit pe Dumnezeul tuturor şi Atotţiitorul, pe Care L-au văzut lămurit în cuptor, şi cu glas înalt au cântat cântare, zicând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe cei trei Sfinţi Tineri ce au fost azvârliţi în cuptor, văzându-i împăratul, îndată ce a văzut cu uimire înfăţişarea celui de al patrulea, Fiu al lui Dumnezeu L-a propovăduit şi tuturor a strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Având mintea luminată de dumnezeiasca rază, Sfinte proorocule Daniel, de Dumnezeu fericite, ai văzut limpede de mai înainte naşterea Fecioarei, înfăţişată tainic în icoane, şi ai strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a VIII-a 

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Sfinţii trei Tineri binecredincioşi în cuptor focul împreună cu văpaia călcând-o în picioare, au săltat cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Povăţuitor în cele de taină te-ai arătat, Sfinte proorocule Daniel, şi potrivindu-ţi fapta după privirea la cele înalte, cu cei fără de trup împreună ai cântat: Binecuvâmntaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Pe tine, cu totul fericite Sfinte proorocule Daniel, toţi te lăudăm şi întru cinstită prăznuirea ta bucurându-ne, cântăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Pe Fecioara cea prealuminată văzând-o, de Dumnezeu grăitorule Sfinte proorocule Daniel, în chipuri arătate prin asemănare, ai grăit: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Neamul cel bun al lui Avraam nevoindu-vă a-l păstra, cuvioşilor trei Sfinţi Tineri, aţi dobândit temeiul cel cu totul firesc al credinţei şi nădejdii lui, răbdarea şi îndurarea ispitelor, cântând neîncetat: preoţi binecuvântaţi-l, popoare preaânălţaţi-L pe Hristos întru toţi vecii.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ca nişte luminători strălucind, Sfinţilor trei Tineri, şi pământul cer făcându-l şi cu lumina dreptei cinstiri de Dumnezeu luminându-l, sobor a toată lumea aţi alcătuit, cântând Făcătorului de bine şi Stăpânului a toate: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe  Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântului Duh, Domnul

Urmaşii lui David, Sfinţii Tineri, cei ce cu bărbăţie au stins cuptorul cel cu foc şi fălcile leilor le-au legat, bucurându-se acum, cântă Ţie, Stăpânului, Celui ce ne-a izbăvit din ispite: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preacurată, Sfântul prooroc Daniel cel preaînţelept învaţă în taine şi cei trei Sfinţi Tineri de Dumnezeu înţelepţiţi zugrăvesc mai înainte naşterea ta, privind prin închipuiri pe Cel ce a ieşit negrăit din pântecele tău; pe Care tinerii Îl binecuvintează, preoţii Îl laudă, popoarele Îl preaânalţă întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaânălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori cuptorul cu patimă nebună l-a ars tiranul haldeilor pentru cinstitorii de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai bună, Făcătorului şi Iybăvitorului a strigat: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaânălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a IX-a

Irmosul:

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi, cei mântuiţi prin tine, cu cetele cele fără de trup mărindu-te. 

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Secerat-ai roadele ostenelilor tale, Sfinte profetule Daniel, veselindu-te pururea cu proorocii în ceruri în jurul scaunului cel preaânalt al Atotţiitorului.

Sfinte Prooroc Daniel roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Întru lumina cea de trei ori mai luminoasă decât soarele stai acum purtător de cunună, înaintea Celui ce este culmea doririlor, bucurându-te cu cetele cele fără de trup, Sfinte proorocule Daniel.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Frumoasă este podoaba ta, Sfinte proorocule Daniel înţelepte, cu care acum te desfătezi; că te-ai învrednicit a descoperi tuturor, prin închipuiri, pe Fecioara cea cu totul lăudată.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ajuns-aţi la sfârşitul cel dorit şi staţi înaintea Celui ce este culmea doririlor, în cămările cereşt, Sfinţi Tineri preafericiţi.

Sfinţilor trei Tineri Anania, Azaria şi Misael rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Bcurându-vă aţi cules pârga frumoasei voastre arături, cea cu lacrimi, rodind spicul nestricăciunii, Sfinţilor trei Tineri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Răsăritu-va vouă acum strălucire şi pentru inima voastră a înflorit veselie, că v-aţi strălucit acolo de unde a fugit întristarea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pustiirea morţii ai oprit-o, născând pe Dătătorul de viaţă şi Domnul, Cel ce face vii pe cei ce te măresc pe tine cu credinţă, Pururea Fecioară.


[1] Haldeii erau strămoşii popoarelor irakian şi iranian de astăzi, închinători şi jertfitori la idoli, cărora Dumnezeu le-a îngăduit să-i ia pe evrei în repetate rânduri în robie, pentru neascultarea lor de Dumnezeu; se mai numesc şi babilonieni.

decembrie 9, 2008

Canonul Sfântului Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului (7 dec.)

Filed under: decembrie — pr. ciprian @ 11:23 am

Canonul Sfântului Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului (7 decembrie)

Troparul Sfântului:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Sfinte Părinte Ierarhe Ambrozie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Sf. Ambrosie de Milan Saint Ambrose of Milan  Sf. Ambrozie  Sf. Ambrozie2  St Ambrose of Milan in Kotar Yugoslavia

Cântarea I

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu dumnezeieşti revărsări  de lumină fiind luminat, cuvioase Sfinte Ambrozie, povăţuieşte spre lumină, cu rugăciunile tale, pe cei ce cinstesc cu evlavie această purtătoare de lumină, strălucită şi sfântă adormire a ta.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cuvântul lui Dumnezeu ţi-a dăruit ţie, Sfinte Ierarhe Ambrozie,  cuvânt de înţelepciune, împodobit cu adevărată cunoaştere, care face să amuţească gândul cel rău şi fără de judecată al ereticilor.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Curăţindu-ţi mai înainte puterea şi înţelegerea minţii de negura patimilor, întru tt lăudate Sfinte Ambrozie, a făcut-o primitoare a curatelor străluciri ale Preasfântului Duh, preafericite.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu preaînţeleptele şi sfintele tale rugăciuni, ai îndepărtat necurăţia cugetării lui Arie şi, ca un păstor, ai îndrumat cu credinţă la iarba verde a Ortodoxiei oile tale cele cuvântătoare, preaânţelepte Sfinte Ambrozie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Întărindu-te, părinte Ambrozie, cu armele sfinţeniei şi luminându-ţi mintea cu dumnezeiasca slavă, te arăţi ca o sabie sclipitoare şi ca o trâmbiţă a slăvitei sărbători, tăind în bucăţi trufia eresurilor şi pe toţi îmbărbătându-i.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Acel ce din veci este împreună-veşnic cu Tatăl a luat din tine trup, dumnezeiască mireasă, şi firea mjuritorilor îndumnezeind, a preamărit-o. Pentru aceasta te-am dobândit pe tine, pe lângă Cel din tine, început de izbăvire şi lumii împăciuitoare, Născătoare de Dumnezeu, stăpână.

(Cântarea a II-a lipseşte din toate canoanele, căci Sfinţii Părinţi au rânduit să ne aducem astfel aminte de căderea cetei îngereşti care l-a urmat pe satana)

Cântarea a III-a

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Pătrunzând, cuvioase, ca ierarh îndumnezeit, toată înţelegerea Scripturii, ai lămurit în chip limpede, celor ce nu înţelegeau, cele cu greu de priceput, Sfinte Părinte Ambrozie.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Primind de la Dumnezeu har preamare şi putere ai tămăduit cu atingerea de haina ta felurite boli ale celor ce s-au apropiat de tine, Sfinte Părinte Ambrozie.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Pe preaspurcata aceea, care fără de minte fiind, a dat năvală cu obrăznicie, să se apropie de tine, cel împodobit cu înţelepciune, degrab ai împiedicat-o cu dumnezeiască certare, Sfinte Ambrozie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Biserica se încununează, cuvioase Sfinte Ambrozie, prin cuvintele tale, ca şi cu nişte pietre scumpe şi rămâne în veac, împărăţind asupra celor credincioşi..

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Fii mie milostivă, Preacurată, celui ce mă găsesc în cursa multor păcate, rugând neîncetat pe Cel ce S-a născut din tine.

Catavasie:

Fiului, Celui născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din fecioară întrupat fără-de-sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I cântăm: Cel ce ai înălţat fruntea naostră, Sfânt eşti, Doamne.

Cântarea a IV-a

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi floare dintr-ânsul, Hrisotase, din Fecioară ai odrăslit, Cel lăudat, din muntele cel cu umbră deasă. Venit-ai întrupându-Te din cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă puterii Tale, Doamne.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Arătatu-te-ai ierarh, Sfinte Ambrozie, uns fiind cu mirul preoţiei, sfinţind preoţi şi dăruind tuturor curăţia cea de mântuire.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Apărat-a turma de toată vătămarea potrivnicilor, preafericite Sfinte Ambrozie, şi toată rătăcirea lui Arie ai făcut-o neputincioasă, cu lumina cuvintelor tale.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Fiind îngrădit cu puterea Duhului, preafericite Sfinte Ambrozie, alungi duhurile cele viclene ale răutăţii, neputând suferii certarea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Domnul cerului, întru întărirea credinţei te-a pus pe tine ca pe o stea, care să luminezi lumea cu învăţăturile tale, Sfinte Ierarhe Ambrozie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Nu schimbându-Se cu Dumnezeirea S-a deşertat întreg pe Sine şi cu oamenii a vorbit, luând trup din tine, Fecioară.

Cântarea a V-a

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe îngerul sfatului Tău celui mare, dăruindu-ne pace, Lai trimis nouă; deci, fiind povăţuiţi la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, dis-de-dimineaţa venind, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Minte luminată cu lumina cea fără materie dobândind, ai fulgerat raze de tămăduiri şi de minuni, Sfinte Ambrozie fericite.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ridicatu-te-ai pe tine însuţi locaş sfinţit al Duhului, sfărâmând templele idolilor, de Dumnezeu însuflate, Sfinte Ambrozie.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Luminat fiind de lumina preamarelor fapte bune, s-au temut de tine împăraţii şi nu au călcat hotarul poruncilor tale, Sfinte Ierarhe Ambrozie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Jertfa şi credinţa cea fără de pată a lui Avraam le-ai arătat întru tine, punându-ţi în minte sufletul să ţi-L jertfeşti, ca şi acela pe Isaac, din dragoste pentur Ziditorul; şi nefiind rănit de necredinţă, prieten al Ziditorului tău te-ai numit, Sfinte Ambrozie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Îndrăzneală tare câştigând pe lângă Fiul tău, Preacurată, nu trece cu vederea, rugămu-ne, purtarea ta de grijă faţă de noi, cei ce suntem de un neam cu tine; că numai pe tine te avem creştinii rugătoare binevoitoare pe lângă Stăpânul.

Cântarea a VI-a

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Roma laudă cinstitele tale însuşiri, că pretutindeni ai împrăştiat, ca o stea luminoasă, razele minunilor, Sfinte Ierarhe Ambrozie, cu credinţă fiind lăudat.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Alergând dis-de-dimineaţă către Hristos, te-ai luminat, de acolo, din destul, cu strălucirile şi te-ai umplut de lumina cea îndumnezeită şi luminezei totdeauna pe cei ce cu credinţă te cinstesc, Sfinte Ambrozie.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Trupul şi sufletul tău le-ai închinat lui Dumnezeu şi inima ta ai făcut-o primitoare de daruri, Sfinte părinte Ambrozie, luând aminte neâncetat la dorirea cea dulce.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Cu râvna ta, fericite Sfinte Ambrozie, ai urmat râvnei Sfântului Ilie; că, pe credinciosul împărat, cel pângărit cu vărsări de sânge, mustrându-l, l-ai înlăturat de la dumnezeieştile locaşuri, ferind sfinţenia lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Acoperământ, loc de scăpare şi zid cu adevărat neclintit te-a câştigat pe tine, stăăpână, cetatea ta, care se izbăveşte, cu rugăciunile tale, de toată greutăţile cele din necazuri şi din primejdii.

Catavasie:

Din pântece pe Iona ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară sălăşluindu-Se şi turp luând, a ieşit lăsând-o nestricată; că Cel ce n-a pătimit stricăciune pe cea care L-a născut o a păzit nevătămată.

Condacul Sfântului:

Cu dumnezeieşti învăţături strălucind, ai îndepărtat înşelăciunea lui Arie, povăţuitorule în cele de taină şi Sfinte Păstorule Ambrozie; şi minuni făcând, cu puterea Duhului, ai vindecat cu înţelepciune felurite patimi, părinte cuvioase; pe Hristos Dumnezeu roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Luminânda Sfântului:

Apărător al Ortodoxiei, telemie a Bisericii, întărire a arhiereilor şi înţelept arhipăstor te-ai arătat Sfinte Ambrozie, îndreptând turma către păşunile dreptei credinţe şi îndepărtând cetele celor rău-credincioşi ca pe nişte fiare neâmblânzite; astfel lămureşti deofiinţimea Sfintei Treimi, cel ce faci Dumnezeirea cunoscută.

Cântarea a VII-a

Catavasie:

Tinerii, fiind crescuţi în dreapta credinţă, păgâneasca poruncă nebăgându-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat; ci în mijlocul văpăii stând au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Dumnezeiescul sunet al dogmelor tale, Sfinte părinte preaânţelepte, a străbătut ca un fulger tot pământul şi arătarea minunilor tale a strălucit ca o lumină, luminând inimile cele din întuneric.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Aşezămintelor Mântuitorului urmând, Sfinte părinte Ambrozie, ai înmulţit cu grijă talantul cel dat ţie, ca o preabună slugă, învrednicindu-te de bucuria cea de la Domnul..

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Deschizând larg izvorul gândului tău cel de Dumnezeu grăitor, ai lăsat să curgă din destul râul sfintelor dogme, adăpând mulţimea credincioşilor, povăţuitorule în cele de taină, Sfinte părinte Ambrozie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Viaţa ta, de Dumnezeu înţelepţite, Sfinte Ierarhe Ambrozie, s-a arătat cu limpezime arhiereilor pildă şi hotar ortodocşilor, celor ce cu credinţă cântă lui Dumnezeu şi dulce rostesc: Dumnezeul părinţilor niştri bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Îndrăzneală de maică având către Cuvântul pe Care L-ai născut, curată, roagă-L să izbăvească de greşeale şi de întinăciuni sufletele celor ce cu credinţă cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a VIII-a

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Omorându-ţi mădularele şi făcând mort cugetul trupului, ai dat viaţă sufletului, cuvioase Sfinte Ambrozie, şi ai făcut să iasă izvor de minuni, care dă viaţă celor omorâţi de patimi, care cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cunoscut-ai prooroceşte, prin Dumnezeiescul Duh, mutarea ta din trup, înţelepte Sfinte Ambrozie, şi pe aceasta ai tâlcuit-o celor ce erau cu tine şi ai alergat cu bucurie către cer, cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Curăţindu-ţi mai înainte trupul, inima şi cugetul de tulburarea patimilor, ai primit de sus strălucire purtătoare de focul Duhului, ca şi dumnezeieştii ucenici, Sfinte Ambrozie, cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântului Duh, Dumnezeu

Norii învăţăturilor tale izvorăsc picături de tămăduiri, din care se adapă inimile credincioşilor, care cântă: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaânălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Cetele îngereşti te fericesc pe tine, Curată; firea pământenilor pe tine te măreşte. Că întru tine har am aflat cei ce cu credinţă te lăudăm şi te preaânălţăm întru toţi vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Sfântul Daniel proorocul, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; şi puterea focului au stins, cu fapta cea bună încingându-se tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a IX-a

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ridicându-te cu mintea mai presus de toate, Sfinte Părinte Ambrozie, ai văzut bunătăţile cele hotărâte sfinţilor din veci; către care te-ai mutat, ca să iei răsplătirile ostenelilor tale, bucurându-te, mărite.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ca un strugure copt te-ai adunat în limanurile cele de sus, după vrednicie, de Dumnezeu înţelepţite Sfinte Ambrozie, izvorând vin de nemurire şi haruri de tămăduiri celor ce cu dreaptă credinţă se apropie de tine.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Strălucind cu înţelepciunea şi cu harul, povăţuitorule în cele de taină, arunci lumină în mijlocul păstorilor cu ortodoxia dogmelor, Sfinte Părinte Ambrozie; pentru aceasta, cu credinţă şi cu dragoste, după vrednicie, cu cântări te fericim.

Sfinte ierarhe Ambrozie roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Biserica, dobânindu-te pe tine stea care luminezi ca yiua, scapă de întunericul a toată rătăcirea, preafericite Sfinte Ambrozie, şi cu strălucirile sfintelor tale învăţături luminându-se, te fericeşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Plinit-ai călătoria, Sfinte Părinte Ambrozie înţelepte, şi credinţa cea fără de greşeală ai păzit şi ai ajuns în cămările cele cereşti, în care ţi s-a şi gătit ţie cununa şi mărirea răsplătirilor. Ci, cu rugăciunile tale, îndură-te şi izbăveşte din răutăţi sufletele noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Văzuzute-ai, o, Fecioară, Maica lui Dumnezeu, născând mai presus de fire, cu trup, pe Cuvântul cel Bun, pe Care Tatăl cel Bun L-a vărsat din însăşi inima Sa, pentru toţi vecii; pe Care acum Îl înţelegem şi mai presus de trup, cu toate că în trup S-a îmbrăcat.

Catavasie:

Taină minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, în care S-a culcat Cel neâncăput, Hristos – Dumnezeu, pe Care, lăudându-L, Îl slăvim.

decembrie 6, 2008

Canonul Sfântului Ierarh Nicolae, Mitropolitul din Mira Lichiei (6 dec.)

Filed under: decembrie — pr. ciprian @ 5:29 pm

Canonul Sfântului Ierarh Nicolae, Mitropolitul Mirei Lichiei (6 decembrie)

Troparul Sfântului:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Sfinte Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

stnic-instaplanet-com sf-nicolae-a7vox-com sf-nicolae-adormirea sf-nicolae-art-holding-com

Cântarea I

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Purtătorule de cunună, stând cu oştile îngereşti înaintea scaunului lui Hristos, preaânţelepte Sfinte Nicolae, dăruieşte-mi luminarea care să împrăştie întunericul sufletului meu, ca să laud, bucurându-mă, preafericite, pomenirea ta.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Domnul, cel ce-I slăveşte pe toţi cei ce-L slăvesc pe Dânsul, adăpost te-a dat pe tine credincioşilor, care izbăveşti de ispite pe cei ce aleargă la acoperământul tău, Sfinte Nicolae, şi te cheamă cu credinţă şi cu dragoste, preamărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Cintesc Sfânta Treime cea nezidită: pe Tatăl şi pe Fiul, împreună cu Duhul; o singură Fiinţă, o Dumnezeire, o Fire neîmpărţită după fiinţă; trei Ipostasuri pe Care le înţeleg după feţe şi după ipostas.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Fără sămânţă ai zămislit pe Cuvântul, pe Unul din Sfânta Treime, Preacurată, şi pe Acesta cu trup L-ai născut, rămânând după naştere întreagă ca şi mai înainte. Pe Acesta, ca pe Fiul tău şi Dumnezeu, roagă-L pururea pentru noi.

(Cântarea a II-a lipseşte din toate canoanele, căci Sfinţii Părinţi au rânduit să ne aducem astfel aminte de căderea cetei îngereşti care l-a urmat pe satana)

Cântarea a III-a

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Sfinte nicoale, fericite, ucenic adevărat al Stăpânului făcându-te, izbăveşte din cumplitele nevoi şi din moartea amară, pe cei ce aleargă la tine.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Mult-Milostive, curăţeşte pe robii Tăi, dându-le iertare de greşeale, ca un bun, pentru mijlocirile cele către Tine, ale slugii Tale, Sfântul Nicolae.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Milostivă fii mie, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, celui ce cu greşeli nemăsurate mi-am întinat viaţa, Părinte, Fiule şi Duhule cel Viu, păzindu-mă pretutindeni şi pururea nevătămat de tot necazul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Nădejde de mântuire să dai, Născătoare de Dumnezeu, robilor tăi; şi în nevoi şi în primejdii cu grabnice rugăciuni fii de faţă, ca să-i aperi şi să-i ajuţi. Că tu, dumnezeiască mireasă, eşti lauda noastră a credincioşilor.

Catavasie:

Fiului, Celui născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din fecioară întrupat fără-de-sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I cântăm: Cel ce ai înălţat fruntea naostră, Sfânt eşti, Doamne.

Cântarea a IV-a

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi floare dintr-ânsul, Hrisotase, din Fecioară ai odrăslit, Cel lăudat, din muntele cel cu umbră deasă. Venit-ai întrupându-Te din cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă puterii Tale, Doamne.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Trăind sub puterea apropiată a razelor Duhului, ai ajuns purtător de lumină, Sfinte Nicolae, luminând marginile lumii; înaintea tuturor stând şi izbăvind pe toţi cei ce cu credinţă aleargă la tine.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Preacum te-ai arătat mai înainte, izbăvind pe tineri de moarte, cuvioase Sfinte Nicolae, aşa şi acum mântuieşte-mă pe mine de toată primejdia, de ispite şi de nevi, preafericite.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Strălucit-ai ca o făclie a faptelor bune, Sfinte Nicolae preafericite, făcându-te următor preaales al Stăpânului tău şi fiind chemat, izbăveşti pe cei ce cu bună evlavie şi cu dragoste te măresc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Cintesc stăpânia Dumnezeirii celei fără de început: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Preasfântul Duh, împărăţia tuturor; Unimea nedespărşită, Cea a toate făcătoare, una, neîmpărţită, în trei chipuri şi feţe osebită pururea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Tu, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, te-ai arătat cu adevărat mai cinstită şi mai presus decât oamenii şi decât îngerii; că pe Făcătorul tuturor în pântece L-ai zămislit, îmbrăcat în trup de rob născându-L fără de sămânţă. O, minunată privelişte!

Cântarea a V-a

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe îngerul sfatului Tău celui mare, dăruindu-ne pace, Lai trimis nouă; deci, fiind povăţuiţi la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, dis-de-dimineaţa venind, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu viaţă plină de dumnezeiască cuviinţă strălucind, de trei ori fericite Sfinte Nicolae, de faţă stând, ai izbăvit pe cei osândiţi cu nedreaptă judecată să fie ucişi, care strigau Stăpânului Hristos: alt Dumnezeu afară de tine nu cunoaştem.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cel ce priveşti acum în ceruri, slava cea pururea veşnică şi te desfătezi de prealuminatele străluciri ale Razei celei negrăite şi dumnezeieşti, acoperă-mă pe mine cu ocrotirea ta, cuvioase Sfinte Nicolae, preacinstită slugă a lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Slăvesc cu cinste trei Feţe împreună fără de început, de acelaşi scaun şi singure stăpânitoare ale unei Dumnezeiri nedespărţite; de Care am fost adus din nefiinţă la fiinţă, împreună cu îngerii cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Acoperământul cel mântuitor şi nădejdea tuturor, ceea ce eşti degrab de faţă şi miluieşti, milostiveşte-te acum şi de noi, grăim către Tine, Curată, cei ce te chemăm totdeauna în nevoi, că altă ocrotitoare, după Dumnezeu, nu avem.

Cântarea a VI-a

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cunună de biruinţă ţi s-a pus după vrednicie pe cap, Sfinte Nicolae. Deci, ca un biruitor preaales, izbăveşte pe cei ce te măresc pe Tine.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Pe mine, cel omorât de greşeale, fericite Sfinte Nicolae, şi dat la fund de furtunile patimilor, arătându-te, mă izbăveşte la limanul dumnezeieştii voiri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Laud şi cinstesc Sfânta Treime cea nedespărţită, cea în trei Feţe despărţită pururea şi unită în Fiinţă şi în Fire, ca pe o stăpânie Una: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh; Care pe toţi îi stăpâneşte cu puterea şi pe toate laolaltă le păzeşte precum voieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Plecând cerurile, Hristos voind S-a sălăşluit întreg în pântecele tău, Preacurată; că nesuferind să vadă zidirea mâinilor Sale sub tirania celui înşelător, a venit în chip de rob să izbăvească neamul omenesc.

Catavasie:

Din pântece pe Iona ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară sălăşluindu-Se şi turp luând, a ieşit lăsând-o nestricată; că Cel ce n-a pătimit stricăciune pe cea care L-a născut o a păzit nevătămată.

Condacul Sfântului:

În Mira, sfinte, sfinţitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ţi-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; scăpat-a de moarte pe cei nevinovaţi. Pentru aceasta te-ai sfinţit ca un mare cunoscător al darului lui Dunmnezeu.

Icosul Sfântului:

Să lăudăm acum cu cântări pe ierarhul, pe păstorul poporului celui din mira şi pe învăţătorul, ca să ne luminăm prin rugăciunile lui. Că iată s-a arătat întreg, curat şi nestricat cu duhul, aducând lui Hristos jertfă fără de prihană, jertfă curată şi lui Dumnezeu bineprimită, ca cel ce este ierarh curat şi cu sufletul şi cu trupul. Pentru aceasta cu adevărat octotitor şi apărător al Bisericii s-a arătat Sfântul Nicolae, ca un mare preot al harului lui Dumnezeu.

Cântarea a VII-a

Catavasie:

Tinerii, fiind crescuţi în dreapta credinţă, păgâneasca poruncă nebăgându-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat; ci în mijlocul văpăii stând au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu tăişul ispitelor sunt tăiat, cumplit fiind înţepat şi de porţile iadului m-am apropiat, de necazuri fiind împresurat; mântuieşte-mă cu rugăciunile tale, fericite Sfinte Nicolae, şi mă ridică pe mine, cel ce cânt: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

De sclipirile cele fără materie ale Luminii celei neapuse fiind luminat, smulge pe cei chinuiţi din întunericul necazurilor şi povăţuieşte la lumina veseliei pe cei ce cântă: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

O, Treime Preasfântă, pe Tine Te lăudăm, Unime întreit strălucitoare, de o finţă, Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte, întru Care toţi botezându-ne, cântăm: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

De la toţi primind rugăciuni, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te Fiului Tău şi Dumnzeu, să izbăvească de pedeapsă pe cei ce cu adevărat te cinstesc pe tine şi cântă: Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

Cântarea a VIII-a

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ca un blând şi milostiv, liberează, fericite Sfinte Nicolae, din nevoile cumplite care i-ai cuprins pe cei ce se găsesc în adâncul ispitelor, dăruindu-le dezlegare, cu rugăciunile tale cele către Mântuitorul Hristos, Învăţătorule al celor de taină.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Povăţuitor al tainelor celor mai presus de minte, slujitor al celor sfinte şi cereşti fiid, de Dumnezeu înţelepţite, şi arhiereu credincios, cere iertare de greşeale de la Mântuitorul nostru, grăitorule de cele tainice.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântului Duh, Dumnezeu

Ca pe o singură Viaţă şi trei Vieţi şi ca pe o singură Lumină şi trei Lumini lăudăm cu credinţă, Sdânta Treime: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, urmând cu adevărat învăţăturile părinteşti. Cu care împreună mărturisind dreapta credinţă, să cântăm: să binecuvinteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaânalţe întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Rugul cel ce ardea de demult fără mistuire în muntele Sinai a arătat de mai înainte un chip uimitor de lucru, preacurată Fecioară, dând pe faţă taina naşterii tale; că focul Dumnezeirii, cel ce s-a sălăşluit întru tine, te-a păzit nevătămată. Pentru aceasta te lăudăm întru toţi vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici focul Dumnezirii n-a ars pântecele Fecioarei în care a intrat.Pentru aceasta, cântând să zicem: să laude toată făptura pe Domnul şi să-L preaânalţe întru toţi vecii.

Cântarea a IX-a

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu stălucirile harului fiind luminat, de Dumnezeu înţelepţite Sfinte Nicolae, şi luceafăr al dreptei credinţe lămurit ajungând, pe cei din ispite îi scapi şi pe cei din adâncul mării îi izbăveşti, şi pe cei flămânzi îi hrăneşti în chip minunat.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cel ce acum în raiul desfătării te sălăşluieşti şi vezi limpede slava cea negrăită, din bolţile cereşti cereşti periveşti pe cântăreţii tăi, Sfinte Nicolae, izbăvindu-I de patimi, purtătorule de Dumnezeu, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Sfânta Treime este una cu voia, cea de o fiinţă, şi se desparte în feţe fără despărţire, păzindu-şi pururea puterea: Tatăl şi Fiul şi Duhul cel viu; un Dumnzeu în trei Feţe, pe Care Ăl slăvim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

S-a şters toată întristarea cu naşterea ta; şi Domnul a ridicat plângerea şi toată lacrima de la toată fa-a, curată Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană; prin tine ne împlinim şi noi datoriile.

Catavasie:

Taină minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, în care S-a culcat Cel neâncăput, Hristos – Dumnezeu, pe Care, lăudându-L, Îl slăvim

noiembrie 23, 2008

Canonul Sfintei Muceniţe Filoteea (7 decembrie)

Filed under: decembrie — pr. ciprian @ 7:08 pm

Canonul Sfintei Muceniţe Filoteea

Troparul Sfintei:

Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filoteea, întru ispite neîncetat răbdând, în bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să mântuiască sufletele noastre.

sf-filoteea2    sf-filoteea    sf-filoteea3

Cântarea I

Irmosul:

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Mie, celui ce voiesc a lăuda nevoinţele tale, cele de biruinţă purtătoare, cere-mi de la Hristos, Mirele tău, să-mi dea dar de cuvânt şi luminare, minte cuprinzătoare şi iertare de greşeale, ca să laud vitejiile tale, Sfântă Filoteea, de-a pururea pomenită, cu rugăciunile tale cele către Domnul.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Din pruncie deprinzându-te cu fapta bună şi cu nevoinţe plăcute lui Dumnezeu, prin ele te-ai îmbogăţit, fericită fecioară, cu untdelemnul facerii de bine şi prin curăţie ai strălucit. Pentru aceasta în cămara cea veşnică de nuntă ai intrat şi cu fecioarele cele înţelepte te veseleşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Socotind vrăjmaşul cel foarte iscusit că va slăbi tăria răbdării tale, a adus asupra ta mulţime de necazuri şi multe feluri de ispite. Dar lovindu-se de turnul răbdării tale, cel întemeiat pe Piatra din capul unghiului, în spume şi-a risipit valurile sale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Dă-mi biruinţă, Preasfântă, ceea ce eşti cu totul neîntinată, mie, celui ce alerg sub acoperământul tău, scoţându-mă de-a pururea, cu rugăciunile tale, din ispite şi din primejdii. Că tu ne-ai născut pe Cuvântul cel de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul şi de-a pururea împreună – vecuitor şi de un scaun.

(Cântarea a II-a lipseşte din toate canoanele, căci Sfinţii Părinţi au rânduit să ne aducem astfel aminte de căderea cetei îngereşti care l-a urmat pe satana)

Cântarea a III-a

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu fapta şi cu viaţa ta cea fără prihană, numele tău, iubitoare de Dumnezeu, încărcându-l, daruri împărţeşti celor ce au trebuinţă; că primind darul cel desăvârşit, care se pogoară de sus, de la Mirele tău, îmbogăţeşti pe toţi cei ce te cinstesc pe tine.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cel ce prin tiranii cei de demult a adus asupra sinţilor mucenici chinuri şi dureri de multe feluri, neputând suferi să vadă viaţa ta cea plăcută lui Dumnezeu, a pornit pe părinţii tăi spă aducă asupra ta ispite, necazuri şi bătăi, mai pe urmă şi moarte mucenicească; prin care ai zburat către cămara cea cerească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Încingându-te cu tărie de la Dumnezeu, din princie, şi cu pricepere îmbogăţindu-te, ai supus mai întâi toate plăcerile trupului cu bărbăţie, iar mai pe urmă ai surpat şi semeţia vrăjmaşilor demoni, fericită fecioară şi, cu ajutorul Sfântului Duh, nebiruită ai rămas.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Carte nuă te-a văzut mai înainte proorocul, având scris, fără condei omenesc, întru tine, pe Cuvântul lui Dumnezeu, care a rupt zapisul păcatului strămoşilor, Fecioară fără prihană, şi a izbăvit din blestemul cel de demult tot neamul omenesc.

Irmosul:

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.

Cântarea a IV-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Tu eşti odrasla cea preafrumoasă a Târnovei, lauda României, ocrotirea cea tare împotriva tuturor primejdiilor, caldă mijlocitoare către Dumnezeu; tu eşti folositoarea cea grabnică a celor ce aleargă la tine cu credinţă. Pentru aceasta toţi te fericim, ca pe o mireasă prea de aproape a lui Hristos Dumnezeu, Sfântă Filoteea de Dumnezeu primită.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Înjugând fecioria cu milostenia, cu aceste două fapte bune ca şi cu nişte aripi preauşoare ai zburat la înălţimea faptelor bune şi ai ajuns, pe cât este cu putinţă firii omeneşti, la măsura vârstei lui Hristos. Pentru aceasta şi uşile cămării celei de nuntă, ca unei fecioare înţelepte, ţi s-au deschis şi ai intrat la nunta cea nestricăcioasă şi veşnică, bucurându-te.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Ocârmuitoare vieţii mele te pun pe tine, mireasa lui Hristos, Sfântă Filoteea prealăudată. Ocârmuieşte-mă cu vetreala rugăciunilor tale şi îndreptează-mă la limanul mântuirii. Şi cu dumnezeieştile suflări ale adierilor celor blânde ale rugăciunilor tale, preafericită, îzbăveşte-mă din învăluirile patimilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Pe Dumnezeu, Cel ce S-a întrupat din tine, fără schimbare, curată, rămânând ceea ce era după fire întocmai cu Tatăl, şi cu tine făcându-Se de o fiinţă, roagă-L să dăriască iertare de greşeale şi mântuire sufletelor celor ce te laudă pe tine cu credinţă.

Cântarea a V-a

Irmosul:

Dis-de-dimineaţă strigăm Ţie, Doamne, mântuieşte-ne pe noi; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Întrarmându-te cu arma Sfintei Cruci ai ieşit la luptă împotriva vrăjmaşului şi ai înfrânt toată mulţimea demonilor şi cu totul o ai biruit, şi din cursele lor te-ai izbăvit. Iar acum stai înaintea lui Hristos, Mirele tău, ca o muceniţă purtătoare de biruinţă, împreună cu muceniţele; cu care roagă-te să mântuiască pe cei ce săvârşesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Arzând de dragoste feirbinte după Dumnezeu, ai urât lumea şi pe toate ale ei cele frumoase şi, ca să dobândeşti bunătăţile cele din ceruri, pe toate cele pământeşti deşertăciune le-ai socotit. Pentru aceasta ai suferit şi lovitura bardei părinteşti şi, bucurându-te, moarte ai primit din partea celui ce te-a născut.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Sfântă muceniţă Filoteea ai biruit, dar nu ai fost biruită; că pe demonii cei ce se sârguiau să te împiedice de la fapta cea bună i-ai biruit, întărită fiind cu puterea lui Hristos, fericită fecioară, departe de picioarele tale i-ai alungat pe ei şi ai alergat după Mirele tău, ca să-L ajungi; de a Cărui dragoste te-ai şi aprins şi acum cu Dânsul împărăţeşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Cei ce te-am câştigat pe tine zid de apărare şi suntem păziţi cu ocrotirea ta şi ne lăudăm cu mărirea ta cea dumnezeiască, cu credinţă te fericim pe tine. Că tu, Preasfântă Fecioară, ai născut cu trup pe Ziditorul tuturor făpturilor, Care ne-a dăruit veselie, bucurie şi veşnică mântuire.

Cântarea a VI-a

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Nici năvălirile demonilor, nici bătăile maicii tale celei vitrege, nici chinurile ce le-ai răbdat de la tatăl tău, nu te-au putut opri pe tine de la lucrarea faptei bune, până ce pentru dânsa cu sfârşit mucenicesc te-ai săvârşit şi la Mirele tău te-ai dus. Înaintea Căruiastând, fă pomenire pentru cei ce te laudă pe tine.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Uimită fiind de dulceaţa mirosului mirurilor lui Hristos, Mirele tău, ai uitat toate cele frumoase ale lumii, desfătarea tinereţilor şi săltările trupului, şi te-ai afierosit pe tine toată lui Hristos şi moştenitoare împărăţiei Lui te-ai făcut. Întru care desfătându-te, roagă-te pentru cei ce săvârşesc pomenirea ta şi laudă nevoinţele tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Arătatu-te-ai porumbiţă curată, cu auritele aripi ale fecioriei şi ale milosteniei, cu care uşor ai zburat şi te-ai făcut mireasă de aproape a Împăratului ceresc. Căruia acum stându-I înainte şi de vederea feţii Lui îndulcindu-te, roagă-L să împace lumea aflată în războaie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Sălăşluindu-te netrupeşte într-o feciară, Doamne, Te-ai arătat oamenilor pe cât puteau ei să Te vadă pe Tine; şi pe aceasta Născătoare de Dumnezeu şi Maică – Fecioară cu adevărat ai arătat-o, ajutătoare credincioşilor şi sprijinitoare întru primejdii, Unule, Iubitorule de oameni.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele. Că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad; şi ca Sfântul Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Condacul Sfintei:

Sfântă Filoteea, preafericită, din pruncie te.ai adus, prin fapta bună, jertfă fără prihană lui Dumnezeu, Celui ce mai înainte de a te naşte te ştia pe tine, care te-ai făcut podoaba fecioarelor şi locuitoare cămării celei de nuntă, vrednică de laudă. Pentru aceasta cântăm ţie: Bucură-te, fecioară, pururea pomenită!

Icosul Sfintei:

Iată, a strălucit purtătoarea de lumină şi dumnezeiasca pomenire a prealăudatei Sfinte fecioare Filoteea, care luminează feţele şi inimile credincioşilor cu lumină neînserată şi, bolnavilor, celor ce aleargă la dânsa cu credinţă, sănătate le dăruieşte. Veniţi dar, iubitorilor de praznic, pentru a săvârşi cu bucurie dumnezeiasca ei pomenire cea de peste an şi, prin cuvinte de cântări, să încununăm creştetul ei şi către dânsa să strigăm: Bucură-te, fecioară, pururea lăudată!

Cântarea a VII-a

Irmosul:

Tinerii evrei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat cântând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Împreună cu cetele cele fără de trup şi cu oştile mucenicilor stând înaintea scaunului lui Dumnezeu, prealăudată, şi plină de mărire, de har şi de luminare fiind, dezleagă-mi întunericul greşealelor mele, cu rugăciunile tale, ca să cânt: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Lumină neapropiată şi dumnezeiască a luminat Sfântă Filoteea, după vrednicie, sufletul tău şi în chip de negrăit te-a strălucit pe tine Mirele tău şi către viaţa cea plăcută lui Dumnezeu te-a povăţuit şi te-a învăţat a cânta: Binecuvântat eşt Doemne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ridicatu-te-ai la înălţimea cea cu adevărat dumnezeiască şi minte înaltă ai avut, preafericită. Pentru aceasta te-ai şi sălăşluit în strălucita cămară de nuntă, împreună cu fecioarele cele înţelepte, cântând: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Adevărată mireasă a Stăpânului te-ai arătat, Sfântă Filoteea, de Dumnezeu purtătoare, şi moarte ai suferit din mâinile celui ce te-a născut, bucurându-te ca o muceniţă nebiruită. Pentru aceasta, împreună cu muceniţele cânţi: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Iată domn din Iuda şi povăţuitor din coapsele lui a lipsit de acum; dar din tine, cea curată, a răsărit Stăpânul a toate, Cel ce este, după spusa proorocului, aşteptarea neamurilor; pe Care Îl binecuvintează toate neamurile, seminţiile şi limbile în veci.

Cântarea a VIII-a

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu fecioria luminându-te, cu milostenia îmbogăţindu-te şi cu mucenicia strălucindu-te, te-ai făcut mireasă de aproape a lui Hristos, Împăratul tuturor, Cel ce a iubit frumuseţea curăţiei tale. Pentru aceasta te-a chemat pe tine în cămara Lui şi, împreună cu fecioarele şi cu muceniţele te-a sălăşluit pe tine, ceea ce cântai: Tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Văzând mulţimile dumnezeiasca strălucire cea revărsată în jurul trupului tău şi greutatea cea mai presus de fire, au cunoscut că în loc străin voieşti să te sălăşluieşti pentru Hristos, Mirele tău, Cel ce S-a înstrăinat pentru mântuirea noastră şi au preaslăvit pe Dumnezeu, cântând: Tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Tatăl tău, cel întunecat la minte, necunoscând fapta ta cea bună şi bineplăcută lui Dumnezeu, a chinuit mai înainte trupul tău cel fecioresc cu bătăi şi cu ocări, şi cu dosădiri a necăjit sufletul tău.Iar mai pe urmă, te-a şi trimis, prin sfârşit mucenicesc, la Hristos, Mirele tău cel nestricăcios, pe tine, care cântai: Tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântului Duh, Dumnezeu

Dacă a fost înştiinţat domnitorul României că voieşti a te sălăşlui împreună cu dânşii, te-a întâmpinat cu făclii şi cu tămâie şi cu alai domnesc. Şi cu vrednică cinste şi evlavie, precum ţi se cădea, ca un binecredincios te-a primit întru ale sale şi, ca pe o adevărată muceniţă, spre folosul poporului său celui binecredincios te-a aşezat, cântând: Tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Scară duhovnicească, ajungând până la cer, te cunoaştem pe tine, Fecioară, prin care Cel Preaînalt pogorându-Se în trup, împreună cu oamenii a petrecut şi pe cei smeriţi i-a înălţat şi către îanlta petrecere a cerurilor i-a povăţuit. Pentru aceasta, ca pe cea mai înaltă decât cerurile, mai mărită decât îngerii şi mai cinstită decât toată făptura, te mărim, Preasfântă Fecioară, întru toţi vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori cuptorul chinuitorul caldeilor l-a ars nebuneşte pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, Făcătorului şi Mântuitorului a grăit: Tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaânălţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea a IX-a

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Mintea şi cuvântul omenesc nu poate povesti cinstirile cele mai preusu de fire şi mărirea cea cerească pe care acum le-ai dobândit de la Hristos, Mirele tău, muceniţă, împreună cu Dânsul împărăţind şi de vederea feţii lui negrăit îndulcindu-te. Pentru aceasta, îndrăzneală multă către Dânsul având, roagă-L ca, cei ce săvârşesc pomenirea ta, să dobândească milă în ziua judecăţii.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Scoală, vine de-aproapea Mea, frumoasa Mea, porumbiţa Mea, a zis către tine Hristos, Mirele tău: că iată iarna a trecut şi ploaia, necazurile, ispitele şi bătăile cele pentru fapta bună s-au isprăvit. Acum florile s-au ivit şi glas de turuturică s-a auzit în pământul nostru; via s-a copt şi a dat mirosul său. Deci, scoală, vino de-aproapea Mea, sălăşluieşte-te întru odihna şi bucuria pe care am gătit-o pentru tine.

Sfântă muceniţă Filoteea roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ca o luptătoare preafrumoasă şi ca o fecioară preavitează împletitu-ţi-a cununa dreptăţii, după lege, călcând cu trupul pe cel fără de trup şi purtătoare de biruinţă făcându-te, roagă-te Mirelui tău să ne mântuiască de ispite şi de primejdi, pe noi cei ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim cinstita şi sfânta şi întru tot lăudata pomenire a ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pentru rugăciunile fericitei Sfinte Filoteea, fecioara şi muceniţa Ta, Doamne, împacă lumea care se găseşte întru războaie şi binecredincioşilor creştini dă-le biruinţă asupra celui potrivnic; opreşte năvălirile celor rău credincioşi şi pe poporul tău cel binecredincios apără-l; păzeşte credinţa nevătămată de eretici şi mântuieşte sufletele noastre ca un bun şi de oameni iubitor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Cântările şi rugăciunile naostre cele nemeşteşugite primeşte-le, Stăpână, şi risipeşte norul primejdiilor celor amare care năvălesc asupra noastră. Viforul Bisericii potoleşte-l, Preacurată, taberele vrăjmaşilor risipeşte-le şi din chinurile ce au să fie izbăveşte pe robii tăi, cei ce cu dragoste te măresc.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Feciaoră curată, noi, cei mântuiţi prin tine, cu cetele celor fără de trupuri slăvindu-te.

 

Canonul Sfintei Muceniţe Hristina (24 iulie)

Filed under: iulie — pr. ciprian @ 3:25 pm

Canonul Sfintei Muceniţe Hristina

Troparul Sfintei:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Sfânta Hristina, strigă cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-mă mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc şi împreună mă îngrop cu botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine;  ci ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte Doamne sufletele noastre

sf-christinasf-christina2sf-christina4sf-christina-din-persiasf-christina3

Cântarea I

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Bucură-te purtătoare de chinuri, Prealăudată Sfântă Hristina, care te-ai arătat muceniţă Mântuitorului nostru Hristos şi ai părăsit toată rătăcirea şi necredinţa cea părintească.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Văzând pe vrăjmaşul surpat şi zăcând înaintea picioarelor pruncei purtătoare de chinuri, să dăm toţi laudă Mântuitorului, Cel ce o a arătat pe ea purtătoare de biruinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Dorit-ai să vezi curat podoaba cea frumoasă a Mirelui tău, curată; pentru aceeea te-ai înfrumuseţat pe tine cu dumnezeieştile chinuri, ceea ce eşti purtătoare de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Zămislit-ai pe Cuvântul Tatălui Cel unit cu trupul cel din tine după al Său Ipostas. De Acesta dorind Sfânta Hristina, a câştigat lauda muceniciei.

(Cântarea a II-a lipseşte din toate canoanele, căci Sfinţii Părinţi au rânduit să ne aducem astfel aminte de căderea cetei îngereşti care l-a urmat pe satana)

Cântarea a III-a

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Întinzându-ţi ochii şi cugetul la cer, mărită, prin mijlocirea zidirilor ai cunoscut pe Ziditorul tău.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Credinţa în Dumnezeu o ai avut bogăţie nerăpită, pentru aceea ai părăsit sărăcia idolilor, cinstită fericită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Tu, muceniţă, fiind cumplit legată de lemn şi suferind schingiuiri cântai laudă de mulţumire lui Hristos – Făcătorului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Alinează-mi tulburarea cugetului, curată stăpână, încetează toată întristarea sufletului meu, ceea ce ai născut pe Hristos.

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne. Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a IV-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Îndulcindu-te de dumnezeieştile priviri ale Mirelui tău, muceniţă cea cu numele lui Hristos şi uitându-te la frumuseţile Lui, te desfătai cu bătăile.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Fiind legată pe roată, muceniţa a strigat: Mărescu-Te pe Tine, Doamne, şi slăvesc numele Tău, al Celui ce faci puternici pe cei ce Te doresc pe Tine.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Lipitu-m-am de urma Ta, Hristoase, fiind rănită de dorirea dragostei Tale; ci arată-mă purtătoare de biruinţă, strigai, muceniţă, când erai supusă la chinuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Nesuferind dragostea ta cea către Hristos, Sfântă Hristina, ticălosul tău tată cel fără Dumnezeu, cumplit te îngrozea cu felurite chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Slăvitul între prooroci, Sfântul Isaia, toiag te-a numit odinioară, care ai odrăslit pe Domnul, Născătoare de Dumnezeu, Maică pururea fecioară.

Cântarea a V-a

Irmosul:

Dis-de-dimineaţă strigăm Ţie, Doamne, mântuieşte-ne pe noi; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ca pe una ce te-ai făcut înger în trup, muceniţă, îngerii cei cereşti te hrăneau pe tine cu hrană cerească.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Nu te-ai lepădat de Piatra vieţii, Sfântă Muceniţă Hristina; pentru aceea legându-te de piatră vrăjmaşii te-au aruncat în apă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Răpitu-te-ai către înălţime, zburând ca o turturea, cu aripile dumnezeiescului Duh şi te-ai odihnit la Ziditorul tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Înviază-mă pe mine cel ce sunt mort prin păcate, Fecioară preacurată, ceea ce ai născut Viaţa cea fără de păcat.

Cântarea a VI-a

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Îndulcitu-ţi-s-a inima de dulceţile Doritorului tău preadulce, purtătoare de chinuri. Şi alergând către mirosul patimilor Lui, strigai: Mă îndulcesc trăgându-mă de dorirea Ta, Împărate al tuturor şi pentru dragostea Ta sunt junghiată.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Văzâdu-te tatăl tău, muceniţă, că iubeşti pe Tatăl ceresc, a arătat către tine minte de închinător la idoli şi te-a supus la chinuri de multe feluri, că nu şi-a cunoscut păgânul hotarele firii sale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Ca un crin şi ca un trandafir cu miros dulce ai înflorit în văile mucenicilor, picurând dar de mir făcut cu miresme şi ai înmiresmat inimile credincioşilor, cinstită muceniţă cea cu numele lui Hristos, ceea ce eşti părtaşă sfinţilor îngeri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Înţelegând grăitorii de Dumnezeu proorocii adâncimea tainei tale, Fecioară, fiind luminaţi mai înainte de dumnezeiescul Duh, prooroceşte au vestit de mai înainte că aveai să fii cu adevărat Maică a Stăpânului tuturor.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele. Că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad; şi ca Sfântul Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Condacul Sfintei:

Porumbiţă cu chip de lumină te-ai cunoscut, având aripi de aur, şi către înălţimea cerurilor ai sosit, cinstită Sfântă Hristina. Pentru aceea săvârşim, mărită, prăznuirea ta, închinându-ne cu credinţă raclei măaştelor tale celor sfinte, din care izvorăşte tuturor cu adevărat dumnezeiască tămăduire sufletelor şi trupurilor.

Icosul Sfintei:

Lăudând întru cântări cu dreaptă credinţă pe Sfânta Treime, cinstită feicoară muceniţă, celor ce erau atunci întunecaţi cu ceaţa mâniei celei cumplite, ai arătat acum lumina Sfintei Treimi, luminând pe credincioşi. Şi din mâna chinuitorului, ca a doua Sfântă Tecla, ai scăpat de cei fără de lege şi ai trecut prin mijlocul curselor. Pentru aceasta cu adevărat lăudând, cinstim mutarea (adormirea, n.n.) ta, mulţumind lui Dumnezeu, Care pentru tine dăruieşte dumnezeiască tămăduire sufletelor şi trupurilor noastre.

Cântarea a VII-a

Irmosul:

Tinerii evrei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat cântând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Împreunându-te cu focul cel vâlvâietor, lăudai pe Făcăturol de bine al tuturor, Care a răcorit inima ta, cântând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Dorind să dobândeşti numai pe Dumnezeu, n-ai purtat grijă de mădularele care ardeau în văpaie, nu te-ai lepădat de Hristos, fecioară, ci cântai: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Cu ploile sângiurilor tale ai secat râurile nebuniei idoleşti; şi acum, revărsând, noianuri de tămăduiri, potoleşti văpaia patimilor, sfântă fecioară muceniţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Cu dumnezeisca ta zămislire, trecând peste legile firii, Fecioară, mai presus de fire ai născut pe Dumnezeu, grăind: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Cântarea a VIII-a

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu dumnezeiască ocârmuire nevătămată ai trecut marea cea cu valurile supărărilor şi ale chinurilor, înecând pe şarpe în adâncimea chinurilor tale, sfântă muceniţă. Pentru aceasta ai ajuns la limanurile fără de valuri ale raiului, grăind: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Omorât-ai pe şarpele cel cumplit, cu lupte de viaţă; şi cu cântările rugăciunilor tale ai adormit fiarele cele sălbatice şi ai rămas fără de vătămare de ele, Sfântă Hristina, cântând Ziditorului: Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântului Duh, Dumnezeu

Prin cuvânt viu ai sculat pe cel omorât de muşcăturile şerpilor celor otrăviţi, muceniţă purtătoare de chinuri, căci Dumnezeu, Cel ce a ascultat rugăciunile tale, Sfântă Hristina, a călcat moartea prin dumnezeiasca Sa îngropare, către Care neîncetat grăieşti: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Ceea ce eşti ajutătoare tare a credincioşilor, Pururea Fecioară, mântuieşte-mă de înşelăciunea vicleanului balaur, care mă vrăjmăşeşte cumplit şi se sileşte să mă smerească (nimicească, n.n.). Că tu eşti îndreptare nerătăcită celor ce nădăjduiesc ăntru tine şi care cântă neîncetat: Popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori cuptorul chinuitorul caldeilor l-a ars nebuneşte pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, Făcătorului şi Mântuitorului a grăit: Tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaânălţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea a IX-a

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Fiind luminată şi strălucind cu podoabele muceniciei, te-ai învrednicit a vedea pe Mirele tău, Sfântă Hristina, muceniţă mult-pătimitoare.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Frumoasă este podoaba pe care ţi-a dăruit-o Hristos, Cel ce întrece pe toţi cu frumuseţea şi te-a învrednicit de cămările cele cereşti.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Împreunatu-te-ai (Alăturatu-te-ai, n.n.) cu cetele cele fără de trup, mărită, şi ai fost rânduită cu adunarea nevoitorilor; roagă pentru noi pe Cel cu totul îndurător.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pomenirea ta, Sfântă Hristina, luminând pe cei ce te cinstesc pe tine, mai luminată decât soarele s-a arătat cu razele darurilor Duhului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Iubitoare de bine, Preasfântă Fecioară, îmbunătăţeşte sufletul meu cel înrăutăţit de păcate şi cu rugăciunile tale mă mântuieşte de văpaia cea veşnică.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Feciaoră curată, noi, cei mântuiţi prin tine, cu cetele celor fără de trupuri slăvindu-te.

noiembrie 22, 2008

Canonul Sfintei Mari Muceniţe Varvara (4 dec.)

Filed under: decembrie — pr. ciprian @ 3:39 pm

Canonul Sfintei Mari Muceniţe Varvara

Troparul Sfintei:

Pe Sfânta Varvara să o cintim; că a sfărâmat cursele vrăjmaşului şi ca o vrăbioară s-a izbăvit din ele, cu ajutorul armei Sfintei Cruci, preacinstita.

Sf VarvaraSf Varvara1Sf Varvara2Sf Varvara3Sf Varvara4

Cântarea I

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

O, Sfântă Treime cinstită, mai presus de toate, Ceea ce dai robilor Tăi darul cel mai presus de gând, însuflă în mintea mea cea întunecată raza cea de lumină purtătoare, ca să laud pe muceniţa Ta, Sfânta Varvara, cea ăururea fericită.

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Toată rânduiala cuvintelor de laudă este covârşită, cu adevărat, de mărimea mucenicilor Tăi, Iubitorule de oameni. Ci, primind lauda cea din credinţă şi după putere, trimite-ne nouă, Stăpâne, răsplătire îmbelşugată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Ca un trandafir preafrumos dintr-o rădăcină plină de spini odrăslind mărita Varvara, a umplut Biserica lui Hristos de dulce mireasmă, roşindu-se prin sânde cu roşeala nevoinţei; pe care după vrednicie o fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Şarpele cel preaviclean, însuflându-mi pofta de a fi asemenea cu Ziditorul, ca pe un rob m-a răpit. Iar prin tine, Preacurată, am fost chemat iarăşi la cele dintâi, îndumnezeit fiind cu adevărat. Că tu, Maica lui Dumnezeu, ai născut pe Cel ce m-a îndumnezeit.

Cântarea a III-a

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Rănită fiind de săgeata cea preadulce a dragostei Tale, ca a unui Mire, Stăpâne, purtătoarea de biruinţă, Sfânta Varvara, a urât toată necredinţa părintească.

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Nici fermecul desfătării, nici strălucirea frumuseţii şi a bogăţiei, nici dulceţile tinereţii nu te-au amăgit pe tine, mărită Varvara, ceea ce ai fost mireasă a lui Hristos, bună fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Către luptele cele desăvârşite nici slăbiciunea femeiască, nici vârsta cea tânără nu te-au împiedicat; că s-au întărit, Hristoase, cu puterea Ta cea nevăzută.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Cetele îngereşti s-au minunat, Preacurată, şi inimile omeneşti s-au înfricoşat de naşterea ta. Pentru aceasta cu credinţă te cinstim pe tine, de Dumnezeu Născătoare.

Cântarea a IV-a

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Născându-Te din Fecioară ai dăruit tinerelor fecioare să surpe trufia celui viclean. Pentru aceasta strălucita biruitoare, Sfânta Varvara, a batjocorit îndrăzneala aceluia.

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu Sfântă Crucea Ta ai stricat puterea morţii; pentru aceasta, Hristoase, fecioara Varvara necruţându-şi trupul său, cu minte preatare a răbdat preavitejeşte rănile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Amăgită fiind strămoaşa mai înainte de meşteşugirile celui înşelător, alungată a fost din desfătarea raiului; iar Sfânta Varvara batjocorindu-l pe acela, sălăşluieşte acum în cămara cerească de nuntă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Pe tine toţi credincioşii te ştim liman de mântuire şi zid neclintit, Născătoare de Dumnezeu; că tu, cu rugăciunile tale, izbăveşti sufletele noastre din nevoi.

Cântarea a V-a

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Poruncind să se lumineze baia cu trei ferestre, ai zugrăvit în chip tainic botezul, Sfântă Varvara, care este curăţirea cea purtătoare de lumină a sufletelor, prin lumina Sfintei Treimi.

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sfânta Varvara ferindu-se de nebunia cea cumplită a tatălui ei, muntele îndată despicându-se a primit-o, ca şi oarecând pe întâia muceniţă, Sfânta Tecla, cea pururea mărită, prin minunea lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Sfânta Varvara cea lăudată, aprinzându-se de râvna adevăratului Dumnezeu, a scuipat în feţele cele spurcate ale idolilor celor mincinoşi, bătându-şi joc, fecioara, de stăpânitorul lumii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Roagă, Fecioară Curată, pe Fiul tău şi Domnul, să dăruiască celor robiţi, care se încred în tine, izbăvire paşnică din împrejurarea cea potrivnică.

Cântarea a VI-a

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Precum ai făgăduit, Mântuitorule, ai dătuit înţelepciunea cea de Dumnezeu învăţată celor ce pătimesc pentru Tine înaintea divanului judecătorului; de aceasta şi muceniţa Varvara s-a umplut.

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Înşelăciunea celor fără de Dumnezeu o ai vădit cu cuvântul, de Dumnezeu înţelepţită, Varvara preamărită; şi cu stăruinţa în fapte ai înspăimântat minţile tiranilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Purtătoarea de biruinţă, cea fără de prihană, Sfânta Varvara, şi-a dat trupul să-i fie sfâşiat în chinuri îngrozitoare şi să fie strujit cu mănunchi de păr, pentru Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Fără ispită bărbătească ai născut, Fecioară, şi fecioară în veci ai rămas, arătând semnele adevăratei Dumnezeiri a Fiului şi Dumnezeului tău.

Condacul Sfintei:

Lui Hristos, Celui în Sfânta Treime cu evlavie lăudat, urmându-I tu, purtătoare de biruinţă, ai nimicit templele idolilor; şi luptând în mijlocul locului de pătimire, Sfântă Varvara, nu te-ai temut de ameninţările tiranilor, ceea ce ai avut îndrăznire bărbătească, cu glas mare cântând pururea: cinstesc Sfânta Treime, Dumnezeirea cea una.

Icosul Sfintei:

Pe ceea ce prin mucenicie s-a făcut mirească a lui Hristos, pe Sfânta Varvara, adunându-ne, să o cintim după vrednicie; ca prin rugăciunile ei izbăvindu-ne de întinăciunea cea de suflet pierzătoare şi de ciumă, de cutremur şi de surpare, să petrecem viaţa în pace, învrednicindu-ne cu toţii sfinţii, cei ce din veac au bineplăcut lui Dumnezeu, a umbla în lumină şi a cânta cu vrednicie: minunate ai făcut, Mântuitorule, milele Tale tuturor oamenilor, celor ce mărturisesc cu credinşă şi cinstesc Sfânta Treime, Dumnezeirea cea una.

Cântarea a VII-a

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tiranul cel ce se semeţea să cuprindă pământul şi să piardă marea, zace ca o jucărie la picioarele Sfintei fecioare Varvara; că pe acesta slăbindu-l Hristos, ea l-a legat ca pe o vrabie neputincioasă.

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu bătăi de neîndurat, chinuit fiindu-ţi tot trupul şi roşit de curgerile de sânge şi coasta-ţi arsă fiind, ai răbdat, muceniţă prealăudată, dând mulţumită lui Hristos, Sfântă mărită Varvara.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

O, cruzimea cea fără de omenie şi fără de simţire a tiranilor şi preamulta lor nelegiuire! Că au tăiat cumplit cu sabia, ca într-o măcelărie, sânii muceniţei, care şi-a lipit mintea de Dătătorul de răsplată, Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Sfântă a sfinţilor te cunoaştem pe tine, ca pe ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu cel neschimbat, Fecioară neîntinată, Maică nenuntită. Că prin naşterea ta cea dumnezeiască ai izvorât tuturor credincioşilor nestricăciunea.

Cântarea a VIII-a

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Arătatu-ţi-S-a Hristos în lumina neapropiată, ţie, celei ţinută în temniţă, Sfântă Varvara, îndemnându-te să îndrăzneşti, vindecându-ţi rănile şi bucurie dăruindu-ţi. Pentru aceasta te-ai întraripat de dragostea Mirelui tău.

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Înger luminat te-a îmbrăcat în haină luminoasă pe tine, care ai fost dezbrăcată pentru Hristos, cinstită Varvara, purtându-te ca pe o mireasă; că ai dezbrăcat împreună cu haina şi patimile, muceniţă, primind schimbare dumnezeiască.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântului Duh, Domnul

Arătatu-s-a plinită în chip lănurit proorocia Ta, Hristoase; că tatăl dă la moarte pe fiu, ticălosul părinte al muceniţei Tale, făcându-se însuşi lucrător al junghierii. Pentru aceasta cu foc din cer a fost mistuit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Pe Cel nedespărţit de Tatăl, Care ca Dumnezeu şi om a petrecut în pântecele tău, fără sămânţă L-ai zămislit şi L-ai născut în chip de negrăit, Născătoare de Dumnezeu preacurată. Pentru aceasta pe tine te ştim izbăvirea noastră a tuturor.

Cântarea a IX-a

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Vrând să dobândeşti prin sabie sfârşit fericit muceniciei tale, Sfântă Varvara, împreună cu Sfânta iuliana te-ai învrednicit cununilor, auzind glas dumnezeiesc, care a împlinit rugăciunilr tale.

Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Hristos plinind cererea ta, Sfântă Varvara, purtătoare de biruinţă, dă tămăduiri tuturor celor ce săvârşesc cu adevărat, cu credinţă pomenirea ta din fiecare an. Că minunile tale au covârşit nisipul mării, mărită muceniţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unindu-te acum cu Hristos, Mirele tău, Cel ce domneşte peste toate şi strălucind de slava dumnezeieştii lumini în cereştile cămări, Sfântă Varvara, cauţi spre cântăreţii tăi, scăpându-i de patimi şi aducându-i la Dumnezeul cel viu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Ca o lână primind în pântece ploaia cea cerească, ceea ce eşti cu totul fără prihană, ai născut nouă pe Cel ce dă dulceaţă celor ce-L laudă cu dreaptă credinţă şi te vestesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti cu totul lăudată.

Blog la WordPress.com.